Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2020 - do 9 września 2019r. !!!

(uczniowie/absolwenci, którzy nie złożą deklaracji do 9 września 2019r. nie przystąpią do egzaminów w sesji styczeń/luty 2020)

Wzór deklaracji znajduje się w tym linku.

Deklaracje należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół „Silesia” lub w pok. 35

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ZNAJDUJE SIĘ W TYM LINKU.
 

Po odbiór zaświadczeń o wynikach matur zapraszamy 4 lipca od godziny 12.00 do sekretariatu szkoły.

Na uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019, zapraszamy wszystkich naszych uczniów w środę 19 czerwca 2019r.
 
Uroczystość rozpocznie się w auli o godzinie 10:30.

 

Tak brzmiał tytuł brytyjskiego filmu, który w czechowickim kinie "Świt" obejrzeli uczniowie klasy 1a. To opowieść biograficzna, kostiumowa o ostatnich trzech latach życia Williama Szekspira, jego wewnętrznych rozterkach i dość ambiwalentnym stosunku do rodziny. Po pożarze słynnego teatru The Globe, wielki dramaturg powraca do rodzinnego Stratfordu, gdzie po wielu latach rozłąki próbuje ponownie zbliżyć się do swojej żony i dzieci. Napotyka na różne przeszkody, poznaje rodzinne tajemnice i przede wszystkim stara się chronić swe, dorosłe już, córki przed brutalnością otaczającego świata. W rolę Szekspira wcielił się wielki znawca jego twórczości, pełniący w tej produkcji także rolę reżysera - Kenneth Branagh, natomiast w postać jego żony, Anny Hathaway -Judi Dench , zdobywczyni wielu nagród Brytyjskiej i Amerykańskiej Akademii Filmowej, znana polskim widzom głównie z roli M w serii filmów o Jamesie Bondzie.
Bogna Kroker

Uczniowie 4a obejrzeli w Teatrze Polskim w Bielsku - Białej teatralną adaptację jednego z najsłynniejszych dramatów Stanisława Wyspiańskiego "Wesele" w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Zaprezentowana inscenizacja nie uwspółcześnia dramatu, dzięki czemu oglądamy go w bezwzględnej wierności literackiemu oryginałowi, i to zarówno słownej jak i kostiumowej. Występuje cały zespół aktorski Teatru Polskiego. Postaci jakby żywcem przeniesione z XIX wieku, ich symboliczne stroje i rekwizyty bardzo wyraźnie podkreślające mentalność ówczesnych przedstawicieli miasta i wsi. Mimo upływu czasu, to dramat wciąż współczesny "z kompleksami chłopskich synów i wrodzoną pogardą inteligentów, z pustotą maskowaną gadulstwem [...]. Z marzeniami i pospolitością". W scenicznej opowieści Igora Gorzkowskiego uczestniczy cała widownia teatru - aktorzy nieustannie pojawiają się w różnych jej częściach, także na balkonach, dzięki czemu widz przenosi się w różne jej przestrzenie. Spektakl bierze udział w V edycji konkursu "Klasyka Żywa". Trzymamy kciuki za naszych bielskich artystów!
Bogna Kroker

"Ale słowo honoru, nikogo nie zachwyca. Jak może zachwycać, jeśli nikt nie czyta oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym, i to tylko dlatego, że nas zmuszają siłą".
Czytanie lektur szkolnych to odwieczny dylemat ucznia. Podobnie jak Gombrowiczowski Józio, odpowiedzi na egzystencjalne pytania poszukuje w różnych środowiskach. Niestety, każde z nich prowadzi go do tych samych wniosków: człowiek jest nieustannie ograniczany, formowany i wtłaczany w społeczne stereotypy. To Gombrowiczowskie zniewolenie - Forma - fałszuje jego naturę, jest maską, za którą kryje się dopiero prawdziwy człowiek. Nasi uczniowie mieli okazję się o tym przekonać, oglądając najsłynniejsze fragmenty "Ferdydurke" w wykonaniu aktorów białostockiego teatru "Forma". Występujący wchodzili w interakcje zarówno z uczniami jak i nauczycielami, dzięki czemu także publiczność tworzyła ten spektakl. Przedstawienie się podobało, ale i szokowało.

Parafrazując słowa Gombrowicza: Koniec i bomba! Kto nie oglądał, ten trąba!
Bogna Kroker

Jesteśmy dumni z Filip Horwat (ucznia 2 klasy technikum informatycznego z naszej szkoły), który wygrał wszystkie tegoroczne rozgrywki w FIFA 19. Warto dodać, że turniej ten odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczyrku w której to organizatorzy stanęli na bardzo wysokim poziomie.

W tym roku Filip zgarnął najcenniejsze nagrody, ale przypomnijmy, że w zeszłorocznej edycji, najlepszym okazał się jego kolega z klasy Przemek Ślęczka, który także dzisiaj brał udział w konkursie.

Turniej ten był organizowany po raz drugi i jak można zauważyć, mamy najlepszą ekipę od samego początku. Czy w kolejnej edycji powtórzą swój sukces…? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta, ale pewne jest to, że w grze FIFA 19 to nasi informatycy są najlepsi w całym powiecie bielskim.

Dziękujemy organizatorom za zorganizowanie emocjonujących rozgrywek, których tabela wyników i fotorelacja znajduje się na stronie: http://www.esportpolska.org/2-esportowy-turniej-powiatu-bielskiego-fifa-19/

W kwietniu w naszej szkole odbyły się po raz kolejny „Szkolne Dni Promocji Zdrowia” w ramach, których odbyły się warsztaty pt. „Keep calm and no stress” dla klas maturalnych przeprowadzone przez Panią Klaudię Putkowską z Uniwersytetu SWPS z Katowic.

Miały również miejsce zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas drugich przeprowadzone przez ratowników medycznych z Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

W dniu 5 czerwca w ramach ogólnopolskiej akcji „ Dnia Szkoły bez Przemocy” odbyły się warsztat dla wszystkich uczniów na temat „Agresja - w  domu, szkole czy w  grupie rówieśniczej – co w zamian ?”.

Uczniowie klasy pierwszej obejrzeli film na temat przemocy rówieśniczej pt. „Nasza klasa”. Wychowawcy otrzymali scenariusz lekcji wychowawczej na temat „Jak sobie radzić z przemocą i agresją w naszej szkole?”

W ramach lekcji z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa uczniowie zostali zapoznani przez Pana Łukasza Podkańskiego z mechanizmami zjawiska stresu oraz sposobami radzenia sobie z nim.  Podsumowaniem wydarzenia było przeprowadzenie ankiety dotyczącej zjawiska przemocy w naszej szkole.

Zajęcia miały na celu wypracowanie sposobów ograniczenia zjawiska przemocy w szkole oraz pogłębienie świadomości sytuacji ofiary i świadka przemocy.

30 maja 2019r.w Zespole Szkół"Silesia"odbyły się zawody w League of Legends.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i serdecznie gratulujemy zwycięzcom: drużynie uczniów gimnazjum z Goczałkowic!

Kolejna edycja rozgrywek e-sportowych już za rok. Zapraszamy!

KOMPETENTNI ZAWODOWI

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacynego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W dniach od 3 do 12 czerwca 2019r. trwa rekrutacja uczniów do projektu pn.: „Kompetentni zawodowi”  

dotyczy szkoły objętej projektem:

Zespół Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach,

Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów PODDZIAŁANIE 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Projekt jest skierowany do uczniów i absolwentów w/w szkoły.

rekrutacja dotyczy:

ZADANIA NR 4 Realizacja praktyk i staży zawodowych u pracodawców dla uczniów ZS „Silesia”  w tym:

 • Realizacja praktyk/staży zawodowych u pracodawcy: Akces Brunon Kieloch – zawód technik organizacji reklamy 150h – 2 uczniów w ciągu 3 lat (6 uczniów) – OCENA Z PRZEDMIOTU :  ORGANIZACJA SPRZEDAŻY REKLAMY
 • Realizacja praktyk/staży zawodowych u pracodawcy: Akces Brunon Kieloch – zawód technik elektryk 150h – 2 uczniów w ciągu 3 lat (6 uczniów)- OCENA Z PRZEDMIOTU: MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • Realizacja praktyk/staży zawodowych u pracodawcy: Kolnet – zawód technik informatyk 300h – 3 uczniów w ciągu 3 lat ( 9 uczniów)- OCENA Z PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
 • Realizacja praktyk/staży zawodowych u pracodawcy: Media Target – zawód technik organizacji reklamy 300h – 6 uczniów w ciągu 3 lat ( 18 uczniów) – OCENA Z PRZEDMIOTU :  ORGANIZACJA SPRZEDAŻY REKLAMY

Rekrutacja dotyczy uczniów i absolwentów kierunków:

technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik elektryk.

Kryteria kwalifikacyjne:

 • ocena z przedmiotu jak wyżej,
 • w przypadku uczniów o identycznych ocenach o kolejności na listach będzie decydował alfabet.

Dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy do projektu załącznik nr 1b do Regulaminu (dokumenty dostępne na stronie szkoły).

Ogłoszenie wyników: 14 czerwca 2019r.

Uwaga!

Uczniowie, którzy brali udział w projekcie w roku szkolnym 2018/2019 również muszą złożyć ponownie dokumenty rekrutacyjne załącznik 1b do Regulaminu,

Dokumenty należy składać u koordynatora projektu pok. 35 w  nieprzekraczalnym terminie do 12 czerca br.

Więcej informacji na stronie szkoły w zakładce menu/kompetentni zawodowi, link poniżej:

http://www.zssilesia.edu.pl/index.php/start/kompetentni-zawodowi 

Staże zawodowe są płatne (150 godz. stażu = 1 600zł)!!!

W dniu 5 czerwca 2019r. odbędzie się Dzień Szkoły bez Przemocy w Zespole Szkół „Silesia”. W ramach obchodów młodzież weźmie udział w zajęciach warsztatowych na temat: „Agresja w domu, w szkole czy grupie rówieśniczej” z Panem Dariuszem Pietrkiem ze Śląskiego Centrum Profilaktyki. Dla uczniów chętnych odbędą się zajęcia Boot Camp w terenie z Panią Elżbietą Zarębską. Młodzież obejrzy również film poruszający tematykę przemocy rówieśniczej, natomiast wychowawcy otrzymają scenariusze do przeprowadzenia lekcji wychowawczych.

Harmonogram:

05.06.2019r. (mała sala konferencyjna s.9)

Warsztaty na temat agresji:
8.00 -8.45 – klasa 1aT4
8.55 – 9.40 – klasa 2bT4
9.50 – 10.35 – klasa 2aT4
10.45 – 11.30 – klasa 3aT4

Trenig Boot Camp: (orlik)
11.45 – 12.30 – chętni uczniowie (wcześniej zgłoszeni do Pana M.Maławego lub Ł.Podkańskiego)

06.06.2019r. (mała sala konferencyjna s.9)

Film:
klasa 1aT4 – 9.50 -11.30 (3,4 lekcja)

Informacja o zakwalifikowaniu uczestników nie będzie podawana do publicznej wiadomości.

Po okresie rekrutacji informacji o zakwalifikowanych osobach na kurs prawa jazdy kat. B w czerwcu 2019 udziela koordynator projektu p. Sylwia Pochopień-Ciaciura pok.  35.

Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia filmu biograficznego "Cała prawda o Szekspirze".
Data: 31.05.2019r. (piątek)
Miejsce projekcji : kino "Świt" w Czechowicach-Dziedzicach
Godz. rozpoczęcia seansu: 11.30
Cena biletu: 10 zł

Zapisy (łącznie z wpłatą) u pani Bogny Kroker, w środę, w godzinach 8.00 - 11.00, w sali 134.

Dzień otwarty w Zespole Szkół ,,Silesia’’

30 maja 2019 (czwartek) zapraszamy wszystkich tegorocznych absolwentów gimnazjów oraz ósmoklasistów na wyjątkowe warsztaty i rozgrywki e-sportowe.

Program dnia:
9:00 - warsztaty elektryczne w pracowni nr 46
11:00 - zawody drużynowe w League of Legends w pracowniach komputerowych nr 231, 235 oraz CISCO
11:00 - warsztaty w Mini Agencji Reklamy (sala 233)
11:00 - warsztaty fotograficzne (sala 127)

Przyjdź, sprawdź się, zadecyduj!

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: darpro2@wp.pl

Instytucje do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach kryzysowych wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:

 1. Telefon alarmowy: 112
 2. Komisariat Policji w Czechowicach- Dziedzicach – tel. 32 214 88 10
 3. Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Bielsko- Biała ul. Piękna 2 – tel. 33 814 62 21 (profesjonalne usługi psychologiczne, prawne, hostelowe)
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kolejowa 37 – tel. 32 215 44 09
 5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach ul. Traugutta 11 – tel. 32 215 22 20
 6. Sąd Rodzinny III Wydział Rodzinny i Nieletnich – Pszczyna ul. Bogedaina 8 – tel. 32 210 21 44 wew. 29 kuratorzy sądowi
 7. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Legionów 81- tel. 32 21527 73
 8. Zespół ds. Pracy socjalnej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Mickiewicza 19, tel. 32 215 30 60
 9. Pomoc w sytuacjach Cyberprzemocy Helpline.org.pl – 800 100 100
 10. „Niebieska Linia” - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – tel. 800120002 – całodobowy
 11. Fundacja „Dajmy Dzieciom Siłę” - tel. 22 616 02 68
 12. Zgłaszanie nielegalnych treści online – anonimowy punkt kontaktowy: dyżurnet.pl
 13. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, B-B ul. Sobieskiego 83 - tel.33 82 84 074
 14. Poradnia Zdr. Psychicznego dla osób dorosłych B-B, ul. Olszówki 102 tel. 33 814 91 96 wew. 135
 15. Śląski Ośrodek Fundacji PRAESTERNO w B-B, Pl. Fabryczny 3 - tel.33 816 59 16 (bezpłatne porady psychologiczne, młodzieżowe grupy wsparcia)
 16. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji uzależnień „NADZIEJA”: – Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży :  B-B, ul. Barkowska 167C -      33 816 07 67   (grupy terapeutyczne i porady konsultacyjne )   -Poradnia-Punkt konsultacyjny „Nadzieja”- B-B, ul. Stojałowskiego 19 - tel.725 030 122
 17. Miejski Ośrodek Leczenia uzależnień B-B ul.Mostowa1 tel.33 822 79 83
 18. Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia B-B ul. Mostowa 1 - tel.33 812 30 42

Zapraszamy czytelników do odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia nowości wydawniczych. Wśród nich długo wyczekiwane kolejne tomy popularnych powieści, reportaże, biografie, a dla fanów emocji – kryminały, sensacja i thrillery.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Więcej informacji na stronie: http://www.zssilesia.edu.pl/biblioteka.

Na zebranie z wychowawcami poszczególnych klas, zapraszamy w czwartek, 23 maja 2019 o godzinie: 16:30.

Odbędą się one w klasach:

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1aT4

p. Bogna Kroker

134

2aT4

p. Tomasz Mola

CISCO

2bT4

p. Mariusz Maławy

16

3aT4

p. Anna Biernat

223

Indywidualne konsultacje odbędą się w sali 34 (III budynek, parter) o godzinie: 16:30.

W dniach od 6 do 24 maja 2019r. trwa rekrutacja uczniów do projektu pn.: „Kompetentni zawodowi”  

 

dotyczy szkoły objętej projektem:

Zespół Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach,

Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów PODDZIAŁANIE 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Projekt jest skierowany do uczniów i absolwentów w/w szkoły.

rekrutacja dotyczy:

zadania nr 5 Realizacja kursów i szkoleń rozwijających kompetencje i umiejętności dla uczniów Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w tym:

Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla uczniów i absolwentów kierunku:

technik informatyk, fototechnik, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy.

Liczba miejsc: 30 osób.

Kryteria kwalifikacyjne: ocena z przedmiotu:

- urządzenia techniki komputerowej (technik informatyk),

- pracownia technik fotograficznych lub techniki fotograficzne (fototechnik, technik fotografii i multimediów),

- organizacja sprzedaży reklamy (technik organizacji reklamy).

Dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy do projektu załącznik nr 1b do Regulaminu (dokumenty dostępne na stronie szkoły).

Ogłoszenie wyników: 31 maja 2019r.

Realizacja: od czerwca 2019r. (dla 10 osób), 1.IX.2019-31.XII.2019r. (dla 10 osób), 1.I.2020r. -30.VI.2020r. (dla 10 osób).

Uwaga!

Uczniowie, którzy brali udział w projekcie w roku szkolnym 2018/2019 również muszą złożyć ponownie dokumenty rekrutacyjne załącznik 1b do Regulaminu,

Dokumenty należy składać u koordynatora projektu pok. 35 w  nieprzekraczalnym terminie do 24 maja br.

Kurs wraz z egzaminem jest bezpłatny!

Po raz kolejny uczniowie ZS „Silesia” wyjechali na wycieczkę przedmiotową w ramach lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie do Warszawy, by zwiedzić gmach polskiego parlamentu. Zwiedzanie obiektu uczniowie rozpoczęli od podziemnych korytarzy, gdzie obejrzeli wystawę dotyczącą tradycji sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej i obejrzenia makiety przedstawiającej współczesny kompleks budynków sejmowych. Następnie młodzież udała się na galerię sali posiedzeń Sejmu, gdzie odbyły się zajęcia dotyczące historii i współczesności polskiego parlamentu. Uczniowie poznali funkcje Sejmu, zasady pracy posłów i senatorów, kompetencje organów sejmowych oraz jak wygląda proces uchwalania ustaw. Pobyt w stolicy uzupełniło zwiedzanie Rynku Starego Miasta oraz spacer Krakowskim Przedmieściem (Pałac Prezydencki i dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego ) do Placu J. Piłsudskiego , gdzie uczniowie obejrzeli Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej i krzyż upamiętniający I pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski. Wyjazd do Sejmu był okazją do poszerzenia zdobywanej na lekcjach wiedzy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do pobrania i lektury bezpłatnego poradnika dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?” autorstwa eksperta firmy VULCAN. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę: https://www.2roczniki.pl

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.

Egzamin maturalny 2019 rozpoczyna się w poniedziałek 6 maja 2019r.

W tym dniu prosimy maturzystów o przyjście do szkoły z dowodem tożsamości na godzinę 8:00.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Na uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych, zapraszamy wszystkich naszych abiturientów w piątek 26 kwietnia do auli o godzinie 14:00.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o tym jak informatycy w naszej szkole podnoszą poprzeczkę...