Dziękujemy bardzo za serdeczne życzenia jakie w ostatnich dniach składaliście nam z okazji naszego święta.
 
Nauczyciele ZS „Silesia”.
Okazji do czytania jest wiele. Jedną z nich jest obchodzony 29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Data ta odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, urodzonej 29 września 1888 roku, autorki książek dla dzieci i młodzieży.
 
Święto ma w naszym kraju już kilkunastoletnią tradycję, gdyż zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.
Z tej okazji w wielu szkołach całej Polski, w tym także w ZS „Silesia”, zorganizowano na lekcjach języka polskiego wspólne, głośne czytanie. Była to doskonała okazja, by uwrażliwiać na piękno słowa, ale też moment na refleksję: czytajmy w wolnym czasie innym- młodszemu rodzeństwu, babciom, dziadkom.
 
Kontakt z żywym słowem ma wiele zalet: pogłębia wiedzę, wzbogaca słownictwo, pobudza wyobraźnię. Poprawia samopoczucie, uspokaja, rozwija zdolność koncentracji.
 
Głośne czytanie to także miły głos i niepowtarzalny nastrój chwili.
 
Mamy więc nadzieję, że tego typu akcje rozbudzą zamiłowanie do książek, także lektur szkolnych.

 

Spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu i SU - 13 października o godzinie 11.30.

Już wkrótce:


- relacja z otrzęsin
- prezentacja kandydatów do samorządu


Obserwujcie nas!

Drodzy Maturzyści,
 
już 30 września 2020 r. zapraszamy Was do odwiedzenia wirtualnego stoiska Uniwersytetu Śląskiego na Śląskim Salonie Maturzystów PERSPEKTYWY 2020 online.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00 od powitania uczestników przez prof. dr hab. Ryszarda Koziołka, Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Podczas całego wydarzenia (w godz. 10.00-19.00) będziecie mogli porozmawiać z pracownikami Działu Kształcenia, którzy na czacie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące studiów na Uniwersytecie Śląskim.
 
Na stoisku znajdziecie informacje dotyczące:
 • procesu rekrutacji na studia
 • naszej oferty edukacyjnej
 • studiów w języku angielskim
 • międzynarodowej mobilności
 • możliwych form wsparcia i rozwoju
 • Wydziałów i jednostek UŚ
 • działalności Samorządu Studenckiego
 • Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, aby wziąć w nim udział należy dokonać rejestracji poprzez stronę: https://salonmaturzystow.pl/2020/
Nie musicie wychodzić z domu, żeby poznać bliżej Uniwersytet Śląski.

W tym roku Narodowe Czytanie miało wyjątkowy charakter. W czasie epidemii, z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi komunikacji z czytelnikiem, 05 września lekturą dziewiątej odsłony ogólnopolskiej akcji była „Balladyna”.

"Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy" – napisał prezydent Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji.

„Balladyna” Juliusza Słowackiego to niewątpliwie dzieło wybitne. Romantyczna opowieść o żądzy władzy, obnażająca ludzkie słabości i wady, ukazująca zwycięstwo dobra nad złem. Utwór z elementami wierzeń ludowych, łączący realizm i fantastykę.

Uczniowie ZS „Silesia” również włączyli się do  ogólnopolskiej akcji.  Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbyła się w klasach. Podczas lekcji języka polskiego przeczytano fragmenty dramatu, przygotowano plakaty i prezentacje multimedialne  oraz konkursy na temat twórczości J. Słowackiego. W bibliotece przygotowana została wystawa różnych wydań „Balladyny”.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2020:

 • do 11 września 2020r.  – kwalifikacje jednoliterowe
 • do 15 września 2020r. – kwalifikacje dwuliterowe

wzór deklaracji znajduje się w linku poniżej:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/2019/2019_zal_3.pdf

Deklaracje należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół „Silesia” lub w pok. 35

 

HARMONOGRAM EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

 

Formuła 2012

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_2021_PP2012-EPKwZ.pdf

Formuła 2017

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2_2021_PP2017_EPKwZ.pdf

 

obowiązuje od 1 września 2020 r.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz telefonów.
 4. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Pomiaru temperatury może dokonać dyrektor, higienistka szkolna lub wyznaczona przez dyrektora osoba. Rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Uczniowie przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu szczególnie w miejscach wspólnych.
 7. Uczniowie podczas przerw w miejscach wspólnych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy.
 8. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Przed rozpoczęciem zajęć w pracowniach zawodowych uczeń jest zobowiązany zdezynfekować ręce.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki itp.) należy wrzucać do przeznaczonych do tego pojemników.
 13. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. Dopuszcza się spożywanie posiłków w salach lekcyjnych i na korytarzach wyłącznie w czasie przerw z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 14. Zakazuje się uczniom opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych i podczas przerw.

Klasy 1 i 2 zapraszamy na godzinę 10.30
klasa 1 T5 sala 223,
klasa 2a T4 sala 213,
klasa 2a T5 sala 16.

Klasy 3 i 4 zapraszamy na godzinę 11.00
klasa 3a T4 sala 134
klasa 4a T4 sala 34
klasa 4b T4 sala 122

WAŻNE!
Wejście do szkoły tylko w maseczce i po dezynfekcji rąk przy wejściu głównym.

Ruszyła rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy do Zespołu Szkół "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. Proponujemy cztery atrakcyjne kierunki kształcenia: technik reklamy, technik informatyk, technik elektryk oraz technik fotografii i multimediów.

Jak nasza oferta kształcenia i nasze zawody mogą gwarantować sukces?

Egzaminy już za Wami!

Trzymaliśmy za Was kciuki

Jeszcze tylko wybór szkoły, rejestracja w systemie Vulcan i wakacje.

Chcemy Wam ułatwić poruszanie się w systemie naboru elektronicznego.

Dlatego przygotowaliśmy dla Was krótki film - instrukcję.

Oglądajcie i zgłaszajcie się do nas!

W razie pytań, zawsze można do nas napisać czy zadzwonić.

Rekrutacja do Zespołu Szkół "Silesia" trwa.

Dołącz do nas!

Wybierz Zespół Szkół "Silesia" na kolejne lata nauki.

Już wkrótce zamieścimy dla Was krótką instrukcję jak wybrać naszą szkołę w systemie naboru elektronicznego Vulcan.

Link do logowania się kandydatów w systemie znajdziecie poniżej:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

Nasz cudowny zespół znowu pięknie zagrał i zaśpiewał.

Projekt UCZNIOWIE - SENIOROM

9 czerwca o godz. 14.00 - pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN.

Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.

Wydarzenie jest bezpłatne i będzie dostępne pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Przypominamy jednak, że 25 maja zostały otwarte filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Konieczne jest jednak wcześniejsze umówienie wizyty, posiadanie maseczki i rękawiczek. Nie ma wolnego dostępu do zbiorów, zwracane egzemplarze poddawane są kwarantannie. Czytelnicy proszeni są o przygotowanie listy książek, które chcą wypożyczyć, zaś termin już wypożyczonych przed 12 marca książek został przedłużony aż do odwołania.

MBP poinformowała też, że dwie placówki zostały zlikwidowane: Filie: ul. Zamkowa i ul. Mazańcowicka. Filia Nr 10, ul. Węglowa – do 30 czerwca przyjmuje tylko zwroty.

Działają:
Filia Nr 3, ul. Legionów 187, Czechowice-Dziedzice,
Filia Nr 7, ul. Wapienicka 1, Ligota Centrum,
Filia Nr 8, ul. Miliardowicka 64, Ligota Miliardowice,
Filia Nr 9, ul. Gminna 4, Zabrzeg,
Filia Nr 5, ul. Czyża 2, Bronów.

Informacje o ewentualnych zmianach w działaniu Biblioteki Szkolnej – terminach i sposobie zwrotu wypożyczonych książek – zostaną przesłane uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło terminy poszczególnych etapów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Więcej informacji znajdziecie na stronach MEN.

https://www.gov.pl/…/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodst…

Jeśli macie do nas jakieś pytania w sprawie rekrutacji kontaktujcie się z nami pod nr telefonu 32 215 03 32.

 

Gratulujemy naszemu nauczycielowi wf, panu Mariuszowi Maławemu

O szczegółach przeczytacie w linku

https://www.czecho.pl

Czas egzaminów, kończenia szkoły, rozpoczynania nowej ścieżki edukacji to wyzwanie dla każdego młodego człowieka.

Jak w tym wszystkim się nie pogubić?

Chcemy Wam pomóc, dlatego w linku poniżej znajdziecie formularz, w którym można zadać nam pytania o naszą szkołę, o kierunki, o naukę, o przedmioty, o rekrutację .....

Zachęcamy!

https://forms.gle/R6itRsWJfQ9eMVsx8

Jest to krótki koncert poświęcony 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, zagrany i zaśpiewany w trudnym czasie pandemii koronawirusa przez młodzież ZS Silesia i ZSTiL w Czechowicach - Dziedzicach.

W poniedziałek (06.04) na kanałach TVP rozpocznie się emisja treści edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. To rozwinięcie projektu „Szkoła z TVP”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i publicznego nadawcę.

Na szklanym ekranie-nauka na odległość. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku. W godzinach od 9.00 do 13.00 będzie można je obejrzeć na antenach: TVP Kultura i TVP HD. Powtórki-tego samego dnia o 17.00 w TVP Sport i TVP Rozrywka.

Wszystkie wyemitowane audycje będzie można znaleźć również na platformie www.vod.tvp.pl

 

W związku z obecną sytuacją Biblioteka Szkolna przypomina, że uczniowie, oprócz  materiałów przygotowanych przez nauczycieli, mogą korzystać z materiałów dostępnych na stronach internetowych, portalach i serwisach.

 1. PODRĘCZNIKI: epodreczniki.pl
 2. EGZAMIN MATURALNY - na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dostępne:

Informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, arkusze egzaminacyjne.

Materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

 1. JĘZYK POLSKI-LEKTURY

wolnelektury.pl

lektury.gov.pl

lubimyczytac.pl

Nasza oferta do technikum pięcioletniego:

 • technik informatyk,
 • technik elektryk,
 • technik reklamy,
 • technik fotografii i multimediów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół "Silesia" na rok szkolny 2020/2021