W ostatni dzień lutego uczniowie klasy drugiej i trzeciej technikum organizacji reklamy udali się na wycieczkę do Starej Fabryki – Oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Dawniej miasta Bielsko i Biała przez stulecia należały do najważniejszych ośrodków włókienniczych w Europie. Muzeum, w którym prezentowana jest wystawa stała „Od włókiennictwa do małego fiata”, otwarto w dawnej fabryce sukna Büttnerów. Podczas zwiedzania pani przewodnik w niezwykle ciekawy sposób opowiadała o historii włókiennictwa i przemysłu na terenie miasta. Zgromadzone w salach wystawowych maszyny pozwoliły sobie wyobrazić jak wyglądała praca tkaczy w okresie rewolucji przemysłowej, jak powstawały różnorodne tkaniny, a z nich gotowe produkty, np. kapelusze.

Po wizycie w muzeum był czas na zjedzenie dobrze nadzianego pączka w jednej z bielskich pączkarni z racji tradycji tłustego czwartku.

S. Pochopień-Ciaciura, M. Wilewska

Męska reprezentacja naszej szkoły w ostatnim czasie uczestniczyła w rozgrywkach powiatowych. Przed feriami odbył się turniej koszykówki, gdzie chłopaki zajęli trzecie miejsce. Natomiast po feriach braliśmy udział w turnieju siatkarskim. Nasza reprezentacja stanęła na drugim stopniu podium. Skład Wicemistrzów: Marcel Koziński, Kacper Czarnecki, Mateusz Matl, Łukasz Szyma, Jakub Witkowski, Kordian Kupczak, Dawid Cebula, Konrad Firganek, Rafał Gryczka, Kraus Michał.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że zwyciężczynią konkursu poetyckiego na wiersz o tematyce miłosnej jest Klaudia Kocur.
Celem konkursu było m.in. uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, rozwijanie umiejętności literackich, poszerzanie wiadomości z teorii literatury.

Tegoroczny konkurs, ku naszej wielkiej radości, odsłonił romantyczną duszę informatyków Zespołu Szkół „Silesia”. Okazało się, że większość prac to wiersze nadesłane przez uczniów technikum informatycznego. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą inwencją twórczą, znajomością tropów poetyckich. Uwagę przykuwała oryginalna kompozycja tekstów, zastosowanie aluzji literackich oraz dowcip językowy.

Gratulujemy Klaudii i dziękujemy wszystkim wyróżniającym się uczestnikom, a byli nimi: Bartłomiej M., Michał B., Daniel C., Wojtek K., Kacper L., Paweł B., Jakub J., Wojtek K., Patrycja P., Klaudia K., Weronika K., Patryk M., Wojtek C., Dominik P., Patryk R.

Organizacja: A. Biernat, A. Husarek.

W lutym uczniowie kierunku technik informatyk mieli możliwość wysłuchania wykładu pracownika Akademii Techniczno–Humanistycznej, pana Kamila Wyrobka, na temat „Szybkiego prototypowania w technologii FDM”.

Technologia FDM nazywana jest potocznie „drukiem 3D z plastiku” i jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą druku 3D na świecie. Polega na termozgrzewaniu tworzyw sztucznych.

Uczniowie dowiedzieli się, że metody szybkiego prototypowania wykorzystuje się obecnie w wielu dziedzinach życia np. w medycynie, protetyce i inżynierii tkankowej oraz biomedycznej. Tak szerokie zastosowanie tych technik związane jest z niską ceną wytwarzania rzeczywistego modelu 3 D oraz szybkością procesu.

Organizator: p. Anna Husarek

Nasi informatycy otrzymali prestiżowe zaproszenie do zwiedzenia Data Center Infomex – głównego ośrodka, który mieści się w Żywcu.

Kilka dni temu, wraz z naszym nauczycielem Panem Tomaszem Molą, udali się do samego serca jednego z najbezpieczniejszych centrów danych w Polsce, gdzie mieli okazję na żywo „dotknąć” wartego miliony złotych sprzętu. Warto wspomnieć, że dzięki wsparciu firmy Infomex i otrzymanym voucherze na testowanie usług cloudowych na platformie Virtual Data Center, kilka tygodni temu nasi młodzi adepci samodzielnie administrowali zdalnie wirtualnymi instancjami z poziomu panelu platformy.

W dniu 6 lutego 2019 roku Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało w naszej szkole zabawę karnawałową dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach- Dziedzicach. Pod opieką pań: Barbary Bartas, Małgorzaty Borgieł, Anny Husarek i Sylwii Magiery-Wnętrzak przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek dla gości.
​Największy entuzjazm dzieci wywołał animator zabawy pan Mariusz Maławy z firmy Mario Bambini Sport. Przygotowane przez niego gry, zabawy i animacje wywołały rzęsiste oklaski i dużo uśmiechu u uczestników imprezy.

​Ogromne podziękowania należą się naszym wolontariuszom, którymi byli: Weronika Kuś, Wiktoria Ziółkowska, Wiktoria Drobek, Kacper Linnert, Mariusz Donocik, Maciej Górzyński, Kacper Wyszomierski i Kacper Czarnecki.
​Serdecznie dziękujemy uczennicom: Klaudii Kozioł, Patrycji Przybyła, Juliannie Nowak, Joannie Więcek oraz ich rodzicom za przygotowanie poczęstunku i pysznych wypieków na tę wyjątkową uroczystość.

Dobiegły końca spotkania z historykiem Jackiem Cwetlerem, muzeologiem, archiwistą, kustoszem Izby Regionalnej, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic.
Zaproszony w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i szkolnej akcji "Polskę kocham i rozumiem", we wszystkich klasach na godzinach wychowawczych przeprowadził cykl wykładów "Bohaterowie Polski Niepodległej" połączony z prezentacją multimedialną. Uczniowie nie tylko mieli okazję poznać sylwetki legionistów z Czechowic - Dziedzic i najbliższych okolic regionu, ale także przeanalizować szlak bojowy oraz porozmawiać na temat ich codziennych trudów, zmagań i sukcesów. Dzięki tym spotkaniom uczniowie przybliżyli sobie także dzieje czechowickiego "Pomnika Wolności" oraz potwierdzili patriotyczne postawy mieszkańców naszego miasta, którzy dla upamiętnienia tych wydarzeń tak licznie włączyli się w jego odbudowę. Jak informuje Urząd Miasta, wciąż jeszcze można dołączyć do grona darczyńców, ponieważ zbiórka na budowę pomnika zakończy się dopiero 31 marca 2019 roku.
Bogna Kroker, organizatorka spotkań

W dniu 25 stycznia 2019 roku uczniowie 4a technikum wzięli udział w wykładzie wybitnego eksperta z zakresu biologii kryminalistycznej i medycyny sądowej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego prof. nadzw. dr hab. Bronisława Młodziejowskiego. Tematem spotkania były „Niezwykłe przypadki identyfikacji człowieka” z prezentacją materiałów dorobku eksperckiego.

Dziękujemy za zaproszenie Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej.

Barbara Bartas, Anna Husarek, Tomasz Mola

KOMPETENTNI ZAWODOWI

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szkoły objęte projektem:

 • Zespół Szkol Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Zespół Szkół SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów PODDZIAŁANIE 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Projekt jest skierowany do uczniów uczęszczających do w/w szkół.

W ramach projektu przewidziane są staże zawodowe u pracodawców; zajęcia specjalistyczne z zakresu fotografii i multimediów, grafiki komputerowej, poligrafii, wirtualizacji systemów operacyjnych; kursy i szkolenia rozwijające kompetencje i umiejętności uczniów, które szczegółowo wykazane zostały w Regulaminie Rekrutacji i udziału w projekcie, który wraz z Dokumentami Rekrutacyjnymi dostępny jest tutaj.

 Wszystkie zajęcia w projekcie będą bezpłatne!

Konkurs literacki "Współczesne rozumienie patriotyzmu" w kontekście słów "wolność", "tożsamość", "godność"

Gratulacje dla Martyny Rzepczyńskiej! Wiktorii Ziółkowskiej! Oliwii Laszczak!

Do konkursu ogłoszonego w ramach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakwalifikowano 21 prac. Wszystkie analizowane były pod kątem zgodności z tematem, zawartości merytorycznej, oryginalności treści, poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej. Cieszy fakt, że z zaproponowanych trzech form literackich: rozprawki, eseju i listu, wszystkie znalazły odzwierciedlenie. Piszący eseje i rozprawki, przekonywującymi argumentami udowodnili, że Polacy nadal są patriotami. Adresatami swych, nierzadko kontrowersyjnych, listów uczynili: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Hallera. Uczestnicy konkursu w pełni zrealizowali jego główne cele: kształtowali swe postawy patriotyczne, pogłębiali wiedzę na temat historii Polski i jej bohaterów narodowych, doskonalili język ojczysty poprzez własny proces twórczy.
Bogna Kroker, organizatorka konkursu

Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki z tej okazji zapraszamy uczniów Zespołu Szkół „Silesia” do udziału w konkursie na najlepszy wiersz o tematyce miłosnej.
Regulamin konkursu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza o tematyce miłosnej. Wiersz nie może być nigdzie wcześniej publikowany. Każdy z uczniów może dostarczyć tylko jeden utwór.
 2. Cele konkursu: rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności, motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami, promocja uzdolnionych literacko uczniów.
 3. Kryteria oceny: piękno słowo, poprawność językowa, poprawna kompozycja językowa, oryginalność i pomysłowość twórcza.
 4. Tekst wiersza opatrzony: imieniem, nazwiskiem i klasą należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać na adresy mailowe: ania.bronowska@poczta.fm lub anndziki@poczta.onet.pl do dnia 06.02.2019r.
 5. Ogłoszenie i publikacja wyników konkursu odbędzie się w dniu 28.02.2019r. na na stronie internetowej biblioteki.
 6. Zwycięzca konkursu otrzyma ocenę celującą (ocenę cząstkową) z języka polskiego.
 7. Uczestnicy konkursu, przekazując wiersze na konkurs, akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie swoich wierszy.
 8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

My, nauczyciele, wielokrotnie zastanawiamy się, co zrobić, by efektywniej i skuteczniej przekazywać młodemu pokoleniu informatyków wiedzę o rozwoju technologicznym, które przecież z cyfrowym światem jest za pan brat.

Aby sprostać tym wyzwaniom, pan Tomasz Mola postanowił wznowić współpracę z żywiecką firmą Infomex projektującą i wdrażającą kompleksowe rozwiązania IT. Szkoła otrzymała voucher na naukę instalacji, konfigurację i testowanie dowolnych wirtualnych systemów operacyjnych – rozpoczynając od systemów i serwerów z rodziny Windows, na dowolnych dystrybucjach Linuxa kończąc. Wszystkie operacje wykonywane były zdalnie dzięki platformie Virtual Data Center, a fizycznie odbywały się na serwerach Infomex rozlokowanych w jego chmurze.

Nasi uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczyli się konfiguracji tej technologii, a na dowód tego niech posłuży kilka ich wypowiedzi:

Mariusz Donocik: „Prostota konfiguracji i zarządzania dowolną instancją to jedna z wielu zalet, która pozwala obniżyć czas, który musielibyśmy poświęcić na tradycyjne rozwiązanie”.

Jakub Jonderko: „Podczas korzystania z rozwiązań chmurowych płacimy tylko za faktyczne wykorzystanie zasobów, a dodatkowo otrzymujemy stabilność i pewność działania uruchomionego środowiska, nie martwiąc się o wszystko co znajduje się „pod maską” wirtualnej maszyny”.

Bardzo dziękujemy całej ekipie firmy Infomex, która już od wielu lat wdraża na rynku globalnym najnowsze rozwiązania chmurowe. Dzięki ich uprzejmości, mogliśmy przekazać wiedzę naszej młodzieży w nowoczesny sposób.

 

Wzorując się pasją i dokonaniami Jana Szczepanika Młodzi Naukowcy ze Szkoły Podstawowej nr 2, uczestniczyli w warsztatach informatycznych oraz fotograficznych w naszej szkole. Warsztaty informatyczne zatytułowane „Demontaż i montaż komputerów DELL” odbyły się na komputerach marki DELL Precision T3500. Młodzi Naukowcy otrzymali na czas zajęć 12 GB pamięci RAM, dysk HDD o pojemności: 0,5TB każdy, kartę graficzną Nvidia Quadro 1GB, napęd DVD oraz inne podzespoły, o których specyfice uczestnicy dowiedzieli się na zajęciach. Wspaniale poradzili sobie ze sprzętem komputerowym, nabyli wiele umiejętności praktycznych. Uczniowie z kierunku technik informatyk bardzo rzetelnie pomagali i doradzali naszym gościom.

Ten znany cytat z „Boskiej komedii” Dantego stał się mottem zajęć warsztatowych w ramach lekcji historii, w której uczestniczyli uczniowie klasy 2 i 4 służb mundurowych. Zajęcia odbyły się na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach, dawnego Królewskiego Pruskiego Więzienia z końca XIX w. Zajęcia prowadzone były przez pracownika katowickiego Oddziału IPN, panią dr Kornelię Banaś. Dr Banaś przedstawiła uczniom historię obiektów więziennych oraz losy osadzonych w nim osób w najbardziej tragicznych dla narodu polskiego czasach - w czasie okupacji hitlerowskiej i w okresie stalinowskim. W latach okupacji zgilotynowano w katowickim więzieniu ponad 500 osób- członków polskich organizacji konspiracyjnych ,a po wojnie władze komunistyczne wykonały ponad 60 wyroków śmierci. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z materiałami źródłowymi ukazującymi więzienie w okresie obu totalitaryzmów, w tym z imiennymi wykazami straconych tam więźniów. Wśród ofiar było wielu mieszkańców z Czechowic i innych miejscowości Podbeskidzia. Dzięki możliwości zwiedzenia wybranych części aresztu (m.in. cele, cele izolacyjne, spacerniak, korytarze, więzienna biblioteka i kaplica), uczniowie mieli możliwość poznania niektórych aspektów pracy funkcjonariuszy służby więziennej a także zapoznać się z warunkami wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności. Wizyta w katowickim więzieniu była nie tylko cenną lekcją historii ale pozwoliła na lepsze uświadomienie konsekwencji odpowiedzialności za czyny karalne.
Jolanta Małysiak, Małgorzata Borgieł

Zespół Szkół "Silesia" otrzymał podziękowania od Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej za udział w akcji Narodowego Czytania. W 2018 roku kampania miała rekordowy zasięg - została przeprowadzona w 2930 miejscach.

W Zespole Szkół "Silesia" polonistka pani Anna Biernat przybliżyła uczniom informacje na temat Narodowego Czytania". Omówiła tematykę "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, następnie uczniowie głośno czytali wybrane fragmenty książki. W bibliotece szkolnej była możliwość obejrzenia wystawy poświęconej tej tematyce i wypożyczenia książek zaliczanych do Antologii Niepodległości.
Oprócz podziękowań biblioteka szkolna otrzymała okolicznościowy egzemplarz "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego z dedykacją Pary Prezydenckiej.
Anna Biernat, Anna Husarek

Już po raz kolejny nasi uczniowie, tym razem 1a i 4a, obejrzeli w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej teatralną adaptację "Makbeta" W. Szekspira. Nie dziwi fakt, że spektakl bardzo się podobał. Około dwudziestu aktorów ubranych w stroje stylizowane na średniowiecze prezentuje swe umiejętności w efektownych pojedynkach, dynamicznych tańcach, scenach akrobatycznych i kaskaderskich. Cała sceneria, jak i zawartość treściowa nieustannie motywują do zadawania sobie odwiecznych pytań na temat nieufności, żądzy władzy, emocji i namiętności człowieka.  Jak przebiegały próby do spektaklu? Jakie emocje towarzyszyły odtwórcom głównych ról? Zapraszam, za zgodą Teatru Polskiego, do obejrzenia krótkiej relacji na ten temat.                    

                                                                         Bogna Kroker

https://www.youtube.com/watch?v=BfdYa5EkB60

Jubileuszowy rok stulecia odzyskania niepodległości dobiega końca. Społeczność szkolna uczciła naszą odzyskaną Niepodległość uczestnicząc w różnych uroczystościach zorganizowanych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Ale rok 1918 to ważny moment także z innego powodu – wówczas Józef Piłsudski podpisał dekret przyznający prawa wyborcze w nowopowstającym państwie kobietom. Dzięki tej decyzji odrodzona Polska znalazła się w awangardzie krajów wprowadzających to ustrojowe rozwiązanie. Z tej okazji uczennice i uczniowie klas 3at4 i 4at4 wzięli udział w seminarium historycznym poświęconym tym wydarzeniom. W trakcie sesji uczniowie wysłuchali wykładu „Od ruchu sufrażystek do pełni praw wyborczych”, który wygłosił dr hab. Lech Krzyżanowski, pracownik Zakładu Historii Najnowszej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca przedstawił status zawodowy i prawny kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., uczestniczki polskiego życia politycznego oraz główne organizacje kobiece Polski międzywojennej .

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu na kartkę świąteczną jest Bartłomiej Rzepus z klasy 4bT4. Serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy Wszystkim biorącym udział w konkursie i życzymy dalszych kreatywnych prac i wielu pomysłów.

A. Szafarczyk i M. Wilewska

W dniu 17.12.2018r. po raz kolejny odbył się koncert świąteczny zespołu Big Band, którym dyrygował kapelmistrz pan Jarosław Grzybowski. Dzieci nie tylko wysłuchały kolęd i pastorałek, ale również zostały zaproszone na scenę do wspólnego śpiewu. Ponadto zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z niespotykanymi instrumentami, a nawet akompaniować orkiestrze.

W dniu 7.12.2018r. gościliśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach. Zostali oni przywitani przez panią wicedyrektor Sylwię Pochopień-Ciaciurę, która złożyła gościom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Następnie odbył się koncert kolęd Zespołu Big – Band pod batutą pana Jarosława Grzybowskiego. Uczestnicy mieli również okazję poznać instrumenty na, których grają nasi uczniowie. Razem z zespołem śpiewali pastorałki pochodzące z terenów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

W dniu 6.12.2018 roku uczniowie klasy trzeciej o kierunku technik organizacji reklamy gościli w Domu Opieki „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach. Wspólnie z podopiecznymi wykonali świąteczne ozdoby, które zostały przekazane pensjonariuszom. Spotkanie upłynęło w miłej i spokojnej atmosferze.

Organizatorzy: Sylwia Pochopień – Ciaciura i Barbara Bartas

W dniu 7.12.2018r. uczniowie klas o kierunku technik informatyk służb mundurowych, wzięli udział w wykładzie przeprowadzonym przez pracowników Straży Granicznej na temat handlu ludźmi.

Organizator: Barbara Bartas