Już po raz kolejny nasi uczniowie, tym razem 1a i 4a, obejrzeli w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej teatralną adaptację "Makbeta" W. Szekspira. Nie dziwi fakt, że spektakl bardzo się podobał. Około dwudziestu aktorów ubranych w stroje stylizowane na średniowiecze prezentuje swe umiejętności w efektownych pojedynkach, dynamicznych tańcach, scenach akrobatycznych i kaskaderskich. Cała sceneria, jak i zawartość treściowa nieustannie motywują do zadawania sobie odwiecznych pytań na temat nieufności, żądzy władzy, emocji i namiętności człowieka.  Jak przebiegały próby do spektaklu? Jakie emocje towarzyszyły odtwórcom głównych ról? Zapraszam, za zgodą Teatru Polskiego, do obejrzenia krótkiej relacji na ten temat.                    

                                                                         Bogna Kroker

https://www.youtube.com/watch?v=BfdYa5EkB60

Jubileuszowy rok stulecia odzyskania niepodległości dobiega końca. Społeczność szkolna uczciła naszą odzyskaną Niepodległość uczestnicząc w różnych uroczystościach zorganizowanych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Ale rok 1918 to ważny moment także z innego powodu – wówczas Józef Piłsudski podpisał dekret przyznający prawa wyborcze w nowopowstającym państwie kobietom. Dzięki tej decyzji odrodzona Polska znalazła się w awangardzie krajów wprowadzających to ustrojowe rozwiązanie. Z tej okazji uczennice i uczniowie klas 3at4 i 4at4 wzięli udział w seminarium historycznym poświęconym tym wydarzeniom. W trakcie sesji uczniowie wysłuchali wykładu „Od ruchu sufrażystek do pełni praw wyborczych”, który wygłosił dr hab. Lech Krzyżanowski, pracownik Zakładu Historii Najnowszej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca przedstawił status zawodowy i prawny kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., uczestniczki polskiego życia politycznego oraz główne organizacje kobiece Polski międzywojennej .

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu na kartkę świąteczną jest Bartłomiej Rzepus z klasy 4bT4. Serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy Wszystkim biorącym udział w konkursie i życzymy dalszych kreatywnych prac i wielu pomysłów.

A. Szafarczyk i M. Wilewska

W dniu 17.12.2018r. po raz kolejny odbył się koncert świąteczny zespołu Big Band, którym dyrygował kapelmistrz pan Jarosław Grzybowski. Dzieci nie tylko wysłuchały kolęd i pastorałek, ale również zostały zaproszone na scenę do wspólnego śpiewu. Ponadto zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z niespotykanymi instrumentami, a nawet akompaniować orkiestrze.

W dniu 7.12.2018r. gościliśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach. Zostali oni przywitani przez panią wicedyrektor Sylwię Pochopień-Ciaciurę, która złożyła gościom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Następnie odbył się koncert kolęd Zespołu Big – Band pod batutą pana Jarosława Grzybowskiego. Uczestnicy mieli również okazję poznać instrumenty na, których grają nasi uczniowie. Razem z zespołem śpiewali pastorałki pochodzące z terenów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

W dniu 6.12.2018 roku uczniowie klasy trzeciej o kierunku technik organizacji reklamy gościli w Domu Opieki „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach. Wspólnie z podopiecznymi wykonali świąteczne ozdoby, które zostały przekazane pensjonariuszom. Spotkanie upłynęło w miłej i spokojnej atmosferze.

Organizatorzy: Sylwia Pochopień – Ciaciura i Barbara Bartas

W dniu 7.12.2018r. uczniowie klas o kierunku technik informatyk służb mundurowych, wzięli udział w wykładzie przeprowadzonym przez pracowników Straży Granicznej na temat handlu ludźmi.

Organizator: Barbara Bartas

W dniu 6.12.2018r. w Zespole Szkół „Silesia” odbyła się akcja krwiodawstwa. Uczniowie jak zawsze nie zawiedli i licznie stawili się by oddać krew. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w pomoc.

Organizatorzy: Barbara Bartas i Anna Husarek

Uczniowie trzeciej i czwartej klasy o specjalności technik informatyk służb mundurowych, brali udział w szkoleniu strzeleckim z użyciem karabinka paintball w Hałcnowie.

Uczniowie podzieleni na zespoły w terenie lesistym z pełną infrastrukturą przygotowaną specjalnie pod takie zajęcia oraz naturalnymi przeszkodami w postaci drzew, ułomów, skarp, krzaków zgodnie z ustalonym scenariuszem i zasadami gry zdobywali metr po metrze objętym wrogim działaniem teren, aby wkrótce móc oddać wymarzony strzał i wyeliminować przeciwnika.

Podczas dwugodzinnego wykładu 4 grudnia br. w bielskiej bibliotece prof. Katedry Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Ireneusz Gielata zaprezentował Cezarego Barykę jako „bohatera naszych czasów”, rówieśnika, paradoksalnie po stu latach, naszej młodzieży.

Uczniowie Zespołu Szkół „Silesia” wraz ze swoimi kolegami z bielskich liceów mieli okazję zastanowić się nad istotą człowieczeństwa, nad niebezpieczeństwem fascynacji ideologiami, które zagrażają „pojedynczym istnieniom”.

Profesor zachęcał młodzież do refleksji nad własnym system wartości i podkreślał jak zawsze ważne jest uwrażliwienie na drugiego człowieka.

Na zebranie z wychowawcami poszczególnych klas, zapraszamy w czwartek, 13 grudnia 2018 o godzinie: godz. 16:30. Odbędą się one w klasach:

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1aT4

p. Bogna Kroker

134

2aT4

p. Tomasz Mola

122

2bT4

p. Mariusz Maławy

213

3aT4

p. Anna Biernat

223

4aT4

p. Łukasz Podkański

16

4bT4

p. Alicja Szafarczyk

233

Indywidualne konsultacje odbędą się w sali 34 (III budynek, parter) o godzinie: 16:30-17:00

Data Center jako element architektury systemu i implementacja wymagań poza funkcjonalnych, eEVOS czyli profesjonalna wirtualizacja serwerów oraz Flash Storage to jedne z głównych tematów prezentowanych podczas konferencji na którą to nasi najmłodsi adepci informatyki zostali zaproszeni przez p. Annę Uszyńską do Businessman Institute w Warszawie.

Następnie, przez kolejnych prelegentów, zaprezentowana została infrastruktura transmisji optycznej w nowoczesnych Data Center, a także klasy dostępności wg ed.2 normy EN 50600-1 i wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych w centrach danych w kontekście RODO.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 1988 ogłosiła Światowy Dzień AIDS, który obchodzony jest 1 grudnia. HIV/AIDS to choroba współczesnej cywilizacji, która może dotyczyć każdego bez względu na wiek, wykształcenie czy przekonania.

W ramach obchodów uczniowie klasy pierwszej technikum na lekcji biologii przygotowali plakaty poświęcone tej chorobie. Zapraszamy do galerii.
Uczniowie klas programowo wyższych na lekcjach biologii obejrzeli film na temat AIDS.
U pani pedagog dostępne były ulotki z podstawowymi informacjami o HIV i AIDS.

Przypominamy: wczesne wykrycie zakażenia daje szansę na szybkie rozpoczęcie terapii, która przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale także pozwala żyć dłużej. Test anonimowo i bezpłatnie można wykonać w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD).
Organizatorzy: Barbara Bartas, Anna Husarek i Maria Binda

Uczniowie klasy 2a kierunku technik informatyk służb mundurowych wzięli udział w wykładzie pt.: "Współczesne metody identyfikacji sprawcy przestępstwa oraz specyfika pracy prywatnego detektywa". Uczniowie mieli możliwość obejrzenia techniki pobierania odcisków linii papilarnych, zapoznania się ze sposobami identyfikowania sprawców różnych przestępstw za pomocą profilu DNA, a także mogli obejrzeć sprzęt, który jest na co dzień używany przez techników kryminalistyki.

Wszystkie te zagadnienia przybliżył uczniom policyjny technik kryminalistyki mgr Dariusz Szydłowski. Z kolei mgr Jarosław Kwaśny, właściciel Centrum Detektywistycznego Delta, zapoznał młodzież ze specyfiką pracy prywatnego detektywa. Omówił wymagania i cechy, które należy spełnić aby pracować w tym zawodzie, a nadto zdradził jak w praktyczny sposób wygląda praca detektywa.

23.11.2018r. w ramach organizowanej przez panią Bognę Kroker akcji "Polskę kocham i rozumiem" uczniowie klas: 1a, 2b i 4a obejrzeli w Teatrze Polskim w Bielsku - Białej spektakl pt. "Gałązka rozmarynu". Trwające 3 godziny przedstawienie uświadomiło młodym widzom, jak wielkie trudy towarzyszyły Polakom podczas formowania się i pierwszych walk Pierwszej Kadrowej. Na scenie wystąpiło około 30 aktorów, którzy znakomicie posługiwali się gwarą śląską i góralską. Świetnie wykorzystano choreografię, znane pieśni żołnierskie i efekty specjalne.

Uczniowie klasy 4a T4 uczestniczyli w kolejnym seminarium historycznym zorganizowanym przez katowicki oddział IPN . Tym razem tematyka spotkania dotyczyła zbrodni wołyńskiej z 1943 roku oraz wydarzeń z 1768 - zbrodni w Humaniu z okresu konfederacji barskiej. Uczniowie wysłuchali wykładu pana dr. Adama Liska, który przedstawił historyczne i społeczne tło tych wydarzeń oraz dokonał ich porównania. Wykładowca odniósł się również do współczesnych relacji polsko- ukraińskich, a zwłaszcza kwestii nieuznawania przez władze Ukrainy zbrodni wołyńskiej za zbrodnię ludobójstwa popełnioną na przedstawicielach narodu polskiego . W trakcie seminarium uczniowie obejrzeli wystawę „ Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”.

Uczniowie Zespołu Szkół „Silesia” wysłuchali wraz z kolegami bielskich szkół licealnych wykładu prof. ATH  Marka Bernackiego poświęconego analizie porównawczej wierszy „Itaka” greckiego poety K. Kawafisa oraz „Podróży” Z. Herberta. Omawiając oba utwory, prelegent odwołał się do motywu drogi jako metafory ludzkiego życia, przytaczając liczne jego zastosowania literackie. Wykładowi towarzyszyła dyskusja nad wybranymi fragmentami wiersza Z. Herberta.

Zapraszamy na kolejne podróże literackie, tematyka kolejnych warsztatów dostępna jest u pani A. Biernat.

Anna Husarek i Anna Biernat  

1. Zadanie konkursowe obejmuje:
opracowanie graficzne kartki zawierającej motywy świąteczne, życzenia oraz logo szkoły (zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się po plik zawierający znak do p. Alicji Szafarczyk).
Format kartki: projekt wykonany w formacie A5 (210x148mm) - po złożeniu - 2xA6 (105x148 mm)

2. Celem konkursu jest:
– rozwijanie umiejętności uczniów wykorzystujących techniki komputerowe do wykonania grafiki komputerowej
– popularyzacja grafiki komputerowej,
– pielęgnowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia

3. Wymagania:
– praca musi być zaprojektowana na białym tle.
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace wykonane indywidualnie
– projekty kartek powinny być dostarczone w formatach: JPG i PDF (nazwa pliku wg schematu: imie_nazwisko_klasa_konkurs ) Do każdej pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko autora, adres e-mail, klasę i nazwę programu w jakim projekt został wykonany.
– prace należy przekazać w wersji elektronicznej p. Alicji Szafarczyk lub p. Magdalenie Wilewskiej

16. 11. 2018r. w ramach szkolnej akcji "Polskę kocham i rozumiem", na lekcji 4 czytano fragmenty 44 tekstów Antologii Niepodległości , na lekcjach 5 i 6 odbył się międzyklasowy konkurs polonistyczny "100 słów dla Niepodległej". Dwuosobowe drużyny zmierzyły się ze sobą w 5-ciu konkurencjach:

  • Układanie z rozrzuconych słów tekstów: "Mazurka Dąbrowskiego" i "Roty". Zadanie na czas.
  • Dyktando patriotyczne na temat udziału polskich kobiet w I wojnie światowej.
  • Recytacja "Gawędy o miłości ziemi ojczystej" W. Szymborskiej.
  • Tworzenie dekalogu postaw patriotycznych młodego Polaka.
  • Konstruowanie w kontekście słów: wolność i tożsamość Instalacji umieszczonej w przestrzeni .

Jury w składzie: pani Bogna Kroker i przedstawiciele Szkolnego Samorządu: Daniel Drozdek oraz Weronika Kopoczek wyłonili zwycięzców:

Uczniowie klas mundurowych brali udział w zajęciach na ściance wspinaczkowej Centrum wspinaczkowego Primaroca w Bielsku-Białej.

Podczas zajęć poznali podstawowe zasady asekuracji i wspinania oraz praktycznie je przećwiczyli, poprawiając i doskonaląc technikę.

Bardzo nas cieszy, kiedy nie tylko uczniowie, ale i nasza kadra podnosi swoje kompetencje. Dzieje się to w czasie, kiedy na świecie następuje zmiana architektury przechowującej nasze dane. Dlatego cieszymy się, że Pan Tomasz Mola już od kilku lat sukcesywnie "zaraża" naszych informatyków tematyką wirtualizacji, Big Data, czy analizy ruchu sieciowego.

Tym razem nasz nauczyciel wybrał się na Meet IT do Katowic, a warto wspomnieć, że Meet IT to inicjatywa skierowana do profesjonalistów i sympatyków telekomunikacji i informatyki. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu wykorzystania infrastruktury i rozwiązań IT. Kolejna edycja tego wydarzenia miała miejsce 15 listopada równocześnie w dwóch miejscach, Katowicach i Warszawie, a po raz pierwszy miała formę wideokonferencji.

Zapraszamy do obejrzenia kilkuminutowej relacji z wydarzenia.

Koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu szkolnego Big Bandu oraz montażem słowno- muzycznym ukazującym dzieje walk niepodległościowych Polaków uczciliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie uroczystości, włączając się do ministerialnej akcji „Rekord dla Niepodległej” , o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego.

Jak co roku uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w miejskich uroczystościach rocznicowych, pełnili wartę honorową przy nowym Pomniku Wolności, przy Zbiorowej Mogile Poległych i Pomordowanych w obu wojnach światowych na dziedzickim cmentarzu oraz przy tablicy upamiętniającej wymarsz ochotników z naszego miasta do Legionów Józefa Piłsudskiego.

Na zebranie z wychowawcami poszczególnych klas, zapraszamy w czwartek, 22 listopada 2018 o godzinie: godz. 17:00. Odbędą się one w klasach:

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1aT4

p. Bogna Kroker

zebranie odbędzie się w grudniu

2aT4

p. Tomasz Mola

122

2bT4

p. Mariusz Maławy

213

3aT4

p. Anna Biernat

223

4aT4

p. Łukasz Podkański

16

4bT4

p. Alicja Szafarczyk

134

Indywidualne konsultacje odbędą się w sali 34 (III budynek, parter) o godzinie: 17:00-17:45

 

W październiku trzy grupy uczniów technikum informatycznego wzięły udział w wykładach w prestiżowej firmie www.m16.pl, której założycielem jest nasz absolwent – Pan Mateusz Kasperek.

M16.PL to agencja marketingowa, z którą nasza szkoła współpracuje od kilku lat. Agencja jest oficjalnym partnerem firmy Google, a pracownicy są certyfikowanymi specjalistami Google.
M16.PL prowadzi szkolenia z zakresu marketingu online, dba o wizerunek innych firm oraz wspiera lokalne inicjatywy. W firmie Pana Kasperka uczniowie nabywają doświadczenia, nawiązują współpracę z przedsiębiorcami i realizują swoje pasje.

Cele akcji: umacnianie świadomości narodowej, pamięć o ważnych dla Polaków wydarzeniach historycznych, popularyzowanie piękna i wartości polskiej kultury.
16 listopada 2018r.
- lekcja 4 - dołączenie do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie - każda klasa w sali, w której ma lekcję, przez 20 minut czyta fragmenty 44 tekstów Antologii Niepodległości
- lekcja 5,6 - międzyklasowy konkurs "100 słów dla Niepodległej" - 2-osobowe drużyny zmierzą się ze sobą w pięciu konkurencjach - sala 134
23 listopada 2018r.
- Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku - Białej na spektakl "Gałązka rozmarynu" -
5 -6 osób z każdej klasy (zapisy wraz z wpłatą 20 złotych przyjmuje pani Bogna Kroker lub przedstawiciele Samorządu Szkolnego: D.Drozdek, W.Kopoczek, M.Hornik, do 16. 11.)

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z konferencji InfoMEET w Katowicach, na którą wybrali się w październiku nasi uczniowie z technikum informatycznego.

Pan Tomasz Mola już teraz zaprasza na kolejne wydarzenie, ale po więcej informacji prosimy o kontakt osobisty.

W III budynku przy sali 34 na tablicy ogłoszeń są umieszczone listy zdających w sesji zimowej. W przypadku niemożności stawienia się na egzamin w ustalonym terminie proszę o poinformowanie o tym wicedyrektora (III budynek pok. 35).

W tym linku jest dostępny harmonogram egzaminów w 2019r. ogłoszony przez dyrektora CKE