1. Na egzamin zawodowy uczniowie przychodzą 1 godzinę wcześniej przed wyznaczonym czasem.
  2. W sali egzaminacyjnej obowiązuje bezwzględny ZAKAZ używania urządzeń telekomunikacyjnych.
  3. Uczniowie mogą korzystać z określonych przyborów podczas egzaminu:
        a) w części pisemnej
        b) w części praktycznej
  4. Hasła i loginy dla zdających do serwisu internetowego z wynikami egzaminów można odbierać w gabinecie wicedyrektora pok. 35
  5. Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  1. Wykazy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 znajdują się na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach (obok sekretariatu).

 ŻYCZYMY POWODZENIA NA EGZAMINACH!!!