Uczniowie klasy 3a T4 o specjalności technik informatyk służb mundurowych wzięli udział w szkoleniu strzeleckim na strzelnicy ZSSiO w Bielsku-Białej. Pod okiem instruktora strzelectwa, pana Roberta Garbocza, doskonalili swoje umiejętności z posługiwania się karabinkiem sportowym KBKS.