Pierwszy tydzień ferii zimowych był dla sześciorga nauczycieli ZS „Silesia” czasem doskonalenia umiejętności i zdobywania nowej wiedzy w ramach mobilności kadry kształcenia zawodowego w programie Erasmus+. Jako uczestnicy projektu „Europejskie staże na dobry start zawodowy”, byliśmy ostatnią grupą, która odbyła swoje zagraniczne szkolenie. W Palermo naszym partnerem było CESIE – instytucja o bogatym doświadczeniu w realizacji projektów unijnych i zajmująca się m.in. organizowaniem zagranicznych staży i szkoleń dla uczniów i kadry. CESIE to zespół zaangażowanych profesjonalistów wspierających uczestników w osiągnięciu celów i wypracowaniu rezultatów projektu.

Tematem szkolenia typu job shadowing było doradztwo zawodowe w placówkach kształcenia zawodowego. Przez pięć dni, od poniedziałku do piątku, poznawaliśmy system doradztwa zawodowego we Włoszech, obserwowaliśmy pracę nauczycieli i doradców zawodowych, odbywaliśmy rozmowy w szkołach z osobami odpowiedzialnymi za doradzanie młodym ludziom w wyborze zawodu i późniejszej ścieżki kariery. Szkolenie było również okazją do zwiedzenia tych szkół, zapoznania się z ich metodami pracy, rozwiązaniami, które tę pracę znacznie ułatwiają, zwłaszcza w kontekście uczenia osób niepełnosprawnych. Ponadto, w każdej szkole spotkaliśmy się z dyrekcją i nauczycielami, wymieniliśmy się wiedzą na temat kształcenia zawodowego, zaczerpnęliśmy sporo z ich doświadczenia w nauczaniu, podzieliliśmy się dobrymi praktykami stosowanymi w naszej szkole. W ramach szkolenia powstały ciekawe scenariusze z zakresu doradztwa zawodowego. Wkrótce wykorzystamy je do przeprowadzenia zajęć, które będziemy transmitować na żywo na naszym szkolnym Facebook’u. Poza czasem przewidzianym na szkolenia, poznawaliśmy Palermo, jego bogatą kulturę, piękne zabytki, fantastyczną kuchnię i ludzi, którzy niezwykle chętnie i otwarcie opowiadali o urokliwej Sycylii. Uczestnikami szkolenia byli: Sylwia Pochopień-Ciaciura, Joanna Jero, Jolanta Małysiak, Tomasz Mola, Dariusz Procner, Magdalena Wilewska.
M.Wilewska