Uczennice technikum organizacji reklamy Zuzanna Szarek, Agnieszka Jurasz, Angelika Dziergas, Klaudia Kujawska, Karolina Kot i Patrycja Haciuk uczestniczyły w wojewódzkim konkursie fotograficznym zatytułowanym „Przyroda w obiektywie”, zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Katowicach. Celem konkursu było ukazanie piękna przyrody i różnorodności biologicznej oraz pobudzenie wrażliwości na ochronę środowiska. Prace Agnieszki, Zuzanny i Karoliny zostały wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prac konkursowych. Gratulujemy!