Uczestnicy szkolnego koła języka niemieckiego - Justyna Olma, Paweł Brzuska i Jakub Tuszyński - wraz z opiekunem panią Sylwią Magierą-Wnętrzak oraz przewodnikiem z bielskiego koła PTTK, doktorem historii panem Grzegorzem Wnętrzakiem uczestniczyli w ostatnią sobotę w wycieczce do Cieszyna. Uczniowie mieli okazję poznać wkład niemieckiej kultury w historię naszego regionu - Śląska Cieszyńskiego. Odwiedzili wzgórze zamkowe, wieżę piastowską, Rynek, kościoły katolickie i ewangelickie oraz rotundę. Ta ostatnia widnieje na naszym banknocie 20-złotowym. Uczestnicy zapoznali się też z bogatą historią tego miasta i wielowiekowym współistnieniem różnych grup narodowościowych i religijnych. Poznali wybitne postaci, jak pastor Teodor Haase, Karol Kotschy i Leopold Szersznik, uosabiające wielokulturowość tej części Śląska.
S.Magiera-Wnętrzak