W naszej szkole gościliśmy panią Agnieszkę Woźniak z Policealnej Szkoły Zawodowej „ŻAK”, która przedstawiła uczniom ofertę kierunków i kursów kształcenia. Prowadząca przeprowadziła także warsztaty, podczas których omówiła typy osobowości zawodowej według Hollanda oraz zachęciła uczniów do rozwiązania testu określającego predyspozycje zawodowe. Uczniowie otrzymali kwestionariusze dotyczące zainteresowań zawodowych umożliwiających określenie własnych zainteresowań i pasji.
S.Zagata