Przyznacie, że nasz Big Band jest nie tylko muzykalny, ale także fotogeniczny