Uczniowie z technikum informatycznego Zespołu Szkół „Silesia” mieli szansę zaznajomienia się z NetCrunch - głównym produktem polskiej firmy AdRem Software - podczas zorganizowanej specjalnie dla nich wideokonferencji.
Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, że NetCrunch to program gromadzący dane o pracy urządzeń sieciowych, serwerów, systemów Windows, Linux, VMware ESXi, Solaris, Mac OS X i BSD oraz aplikacji, co umożliwia szybką diagnostykę i usuwanie problemów w sieci. Po zakończeniu głównej części konferencji, uczniowie zapoznali się z dodatkowymi możliwościami programu. Zdeklarowali też chęć ponownego spotkania, aby każdy mógł praktycznie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Byli mile zaskoczeni prostotą obsługi i konfiguracji wykrytych urządzeń, a to dało motywację do dalszego wgłębiania się w tajniki programu.


Webinarium odbyło się dzięki zaangażowaniu nauczyciela informatyki - pana Tomasza Moli oraz pana Pawła Wałuszko z firmy AdRem Software, który jest częstym prelegentem na szkoleniach informatycznych, a doświadczenie zdobywał pracując między innymi w Dolinie Krzemowej.

Dla młodych informatyków poznawanie nowości technologicznych i rozmowy z wysokiej klasy specjalistami z wiodących firm to podstawa ich rozwoju zawodowego i szansa na wyróżnienie się na rynku pracy. Warto więc szczególnie podziękować firmie AdRem Software za wspieranie edukacji i otwartość na zaspokajanie ciekawości poznawczej młodzieży.