Nasi uczniowie z technikum organizacji reklamy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na temat różnych form współczesnej reklamy.
Dziękujemy organizatorom za interesujące doświadczenie!