Uczniowie:

Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w szkole od: 23 marca br.

Absolwenci:

Absolwenci, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty br., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

Przypominamy, że zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali całości  lub jednej z  części egzaminu,  mają prawo złożyć deklaracje ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018.
Deklaracje należy składać w terminie od 23 do 30 marca 2018 roku.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego