Uczennice z klasy 4A T4 miały okazję uczestniczyć w wystawie przyrodniczej zorganizowanej w Bielskiej Galerii BWA przez Okręg Śląski Związku Polskich Fotografów Przyrody. Wystawa składa się z kilkudziesięciu fotografii przedstawiających piękno dzikiej przyrody oraz bioróżnorodność przyrodniczą świata i Polski, a zwłaszcza regionu Śląska.
Tytuł wystawy „Żywy album przyrody” nie jest przypadkowy - użyta gra słów jest celowa i informuje o tym, że wszystkie prezentowane sceny są rejestracją naturalnych momentów z życia przyrody. Ujęcia te ukazują piękno przyrody, zachęcając do częstszego i świadomego z nią kontaktu, ale także do szanowania jej praw, a podczas fotografowania - do etycznego zachowania.

Zdjęcia zostały pogrupowane w ekosystemy: woda, łąka, las, góry niskie, góry wysokie, a dodane do nich opisy wykonane przez fotografów, dotyczą miejsca wykonania zdjęcia oraz wybranego obiektu flory i fauny oraz sytuacji, w jakiej znalazł się autor i jego emocji.
Zapraszamy do galerii zdjęć wykonanych przez Agnieszkę Jurasz.
S.Zagata