W dniach 10 i 11 kwietnia po raz kolejny gościliśmy w klasach trzecich Gimnazjum nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach. Nasze spotkanie z uczniami miało na celu podzielenie się rezultatami projektu „Europejskie staże na dobry start zawodowy”. W ramach tego działania przeprowadziliśmy lekcję przedmiotu zawodowego, prowadzonego w Zespole Szkół „Silesia” w klasach technikum organizacji reklamy. Podczas zajęć zajmowaliśmy się badaniem produktu. Po krótkiej prezentacji tematu i ćwiczeniach z użyciem metody CLIL, uczniowie testowali produkty spożywcze. Każda klasa prowadziła badania innego produktu z tzw. branży Fast Moving Consumer Goods, a więc produktów szybko rotujących w punktach sprzedaży. Były to chipsy, żelki i napoje gazowane typu cola.

Uczestnicy lekcji wskazywali marki testowanych produktów, oceniali ich smak, proponowali ewentualne zmiany w wielkości opakowania czy zastanawiali się nad atrakcyjnością produktu. Wyniki badań zostały zebrane i zaprezentowane podczas lekcji dzięki przeprowadzeniu wśród uczniów ankiet online. Zajęcia zakończyliśmy krótkim konkursem z użyciem aplikacji Kahoot. Na zwycięzców czekały nagrody. Dziękujemy Dyrekcji GP nr 3 za gościnność oraz paniom Jolancie Małysiak i Małgorzacie Borgieł za pomoc i współpracę przy realizacji wydarzenia.
Nauczyciele prowadzący lekcję: p. Sylwia Pochopień-Ciaciura i p. Magdalena Wilewska