Realizacja - Daniel Waleczek, technikum informatyczne.