Uczniowie drugiej i trzeciej klasy o specjalności technik informatyk służb mundurowych brali udział w szkoleniu strzeleckim w Bielsku-Białej z użyciem karabinka paintball. Uczniowie podzieleni na zespoły w terenie lesistym z naturalnymi przeszkodami w postaci drzew, ułomów, skarp, piaskowni, krzaków zgodnie z ustalonym scenariuszem i zasadami gry zdobywali „objęty wrogim działaniem” teren. Podczas zajęć realizowali kilka scenariuszy walki, takich jak zdobycie flagi i dostarczenie jej do swojej bazy, obrona bazy przed atakiem przeciwnika czy pojedynek.
Szkolenie dostarczyło nowych doświadczeń, emocji i wiele zabawy, której nie zepsuły drobne siniaki i potłuczenia.
Ł. Podkański