Tegoroczne Szkolne Dni Promocji Zdrowia w Zespole Szkół „Silesia” odbyły się w dniach 16-25 kwietnia 2018r. Warsztaty, wykłady, konkursy oraz zajęcia fitness, w których wzięła udział młodzież naszej szkoły, miały na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.
Cykl wykładów rozpoczęła pani Ewelina Jaksz-Recmanik z Akademii Techniczno-Humanistycznej tematem o szkodliwości palenia papierosów. Pani Sylwia Zagata zorganizowała warsztaty „ABC zdrowego odżywiania” i „Lepiej zapobiegać niż leczyć - profilaktyka chorób cywilizacyjnych”. Młodzież miała również możliwość obejrzenia filmów pt.: „Dekalog zdrowego odżywiania” i „Anoreksja, bulimia – śmiertelna pułapka”.

Uczniowie klas pierwszych i drugiej aktywnie uczestniczyli w czterogodzinnych warsztatach poświęconych problematyce uzależnień, przeprowadzonych przez specjalistkę terapii uzależnień panią Beatę Kuchnik. Dla chętnych odbyły się zajęcia fitness zorganizowane przez panią Magdalenę Żaczek.
Z zagadnieniami związanymi z cyberprzemocą zapoznał uczniów dr Edward Krawczyński z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół „Silesia” wzięli udział w wykładzie pani. Elżbiety Zarębskiej na temat zaburzeń odżywiania. Zainteresowane osoby miały możliwość uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach.
Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach reprezentowała pani Sylwia Duch z wykładem „Jak działa nasza pamięć, czyli podstawowe techniki i metody uczenia się zapamiętywania.” Zajęcia przybliżyły uczniom zasady działania pamięci i sposoby ułatwiające zapamiętywanie, a także uczyły rozpoznania swojego indywidualnego stylu uczenia się.
Pani Anna Husarek przygotowała ankietę online na temat zdrowia.
Organizatorzy dziękują wszystkim zaproszonym gościom i uczniom za zaangażowanie
oraz aktywny udział w Szkolnych Dniach Promocji Zdrowia.
Dni Promocji przygotowały: Barbara Bartas, Sylwia Zagata i Anna Husarek.