Informujemy, że w sekretariacie istnieje możliwość odbioru dyplomów poświadczających uzyskanie tytułu technika.