Osoby z naszej szkoły, które chciałyby pomóc przy organizacji biegu charytatywnego, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących „Zameczek” w Rudołtowicach, proszone są o pilny kontakt. Osoba kontaktowa: pani Magdalena Czarnecka (magczarnecka@gmail.com) i pani Sylwia Zagata.