8 czerwca 2018 roku uczniowie klas mundurowych wzięli udział w Dniu Otwartym Szkoły Policji w Katowicach. W tym dniu mogli przyjrzeć się z bliska tajnikom policyjnego szkolenia i atrakcyjnym pokazom. Po uroczystym apelu odbyły się prezentacje sprawności słuchaczy szkoły, prezentacja Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, pokaz działań z psami i pokaz patroli konnych a także inscenizacje interwencji policyjnych. Uczniowie mieli możliwość udziału w konkursach strzeleckich, plastycznych i zawodach sportowych, mogli się też przyjrzeć, jak wygląda udzielanie pierwszej pomocy. Na zakończenie każdy mógł spróbować policyjnej grochówki.
Ł.Podkański