1. Na egzamin zawodowy uczniowie przychodzą 1 godzinę wcześniej przed wyznaczonym czasem.
  2. W sali egzaminacyjnej obowiązuje bezwzględny ZAKAZ używania urządzeń telekomunikacyjnych.
  3. Uczniowie mogą korzystać z określonych przyborów podczas egzaminu:
    1. w części pisemnej (link)
    2. w części praktycznej (link)
  1. Hasła i loginy dla zdających do serwisu internetowego z wynikami egzaminów można odbierać w gabinecie wicedyrektora pok. 35
  2. Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: