W Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się IV edycja Dni Szkoły bez Przemocy. Zaplanowane działania miały na celu zwrócenie uwagi na problematykę przemocy i budzenie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Dzień szkoły bez przemocy, to święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i nie zamierzają pozostawać wobec niej obojętni.
W ramach Dni Szkoły bez Przemocy wybrane klasy wypełniły anonimową ankietę dotyczącą bezpieczeństwa w szkole.

Młodzież mogła uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez studenta SWPS pana Witolda Trybułę. Warsztaty odbyły się w dwóch blokach tematycznych: „Asertywna obrona przed manipulacją” oraz „Wygrany – Wygrany, czyli jak skutecznie rozwiązywać konflikty.”
Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Sylwii Pochopień-Ciaciury tworzyli plakaty związane z tematem: STOP PRZEMOCY – NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ. Miejsce I zajęły uczennice Wiktoria Staniek i Aneta Czapiga, natomiast wyróżniona została praca Weroniki Kubieniec, Patrycji Przybyła i Klaudii Kozioł.
Uczniowie klas pierwszych obejrzeli film poruszający tematykę przemocy rówieśniczej pt. „Żałuję”.
Pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego został rozegrany mecz towarzyski pomiędzy uczniami Zespołu Szkół „Silesia” a ZSTiL. Wygrali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych – GRATULUJEMY
Barbara Bartas
Sylwia Pochopień-Ciaciura