Informujemy, że wyniki z egzaminu i świadectwa dojrzałości, będą do odbioru 3 lipca 2018 roku o godzinie 12:00, za okazaniem dowodu osobistego.