Uczniowie klas mundurowych brali udział w zajęciach na ściance wspinaczkowej Centrum wspinaczkowego Primaroca w Bielsku-Białej.

Podczas zajęć poznali podstawowe zasady asekuracji i wspinania oraz praktycznie je przećwiczyli, poprawiając i doskonaląc technikę.