1. Zadanie konkursowe obejmuje:
opracowanie graficzne kartki zawierającej motywy świąteczne, życzenia oraz logo szkoły (zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się po plik zawierający znak do p. Alicji Szafarczyk).
Format kartki: projekt wykonany w formacie A5 (210x148mm) - po złożeniu - 2xA6 (105x148 mm)

2. Celem konkursu jest:
– rozwijanie umiejętności uczniów wykorzystujących techniki komputerowe do wykonania grafiki komputerowej
– popularyzacja grafiki komputerowej,
– pielęgnowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia

3. Wymagania:
– praca musi być zaprojektowana na białym tle.
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace wykonane indywidualnie
– projekty kartek powinny być dostarczone w formatach: JPG i PDF (nazwa pliku wg schematu: imie_nazwisko_klasa_konkurs ) Do każdej pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko autora, adres e-mail, klasę i nazwę programu w jakim projekt został wykonany.
– prace należy przekazać w wersji elektronicznej p. Alicji Szafarczyk lub p. Magdalenie Wilewskiej

4. Termin oddania prac: 10 grudnia 2018 r.

5. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– zgodność z tematem,
– samodzielność pracy,
– pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,
– estetyka wykonania,
– stopień nawiązania do tradycji.

6. Postanowienia końcowe:
– dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

7. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.