Uczniowie Zespołu Szkół „Silesia” wysłuchali wraz z kolegami bielskich szkół licealnych wykładu prof. ATH  Marka Bernackiego poświęconego analizie porównawczej wierszy „Itaka” greckiego poety K. Kawafisa oraz „Podróży” Z. Herberta. Omawiając oba utwory, prelegent odwołał się do motywu drogi jako metafory ludzkiego życia, przytaczając liczne jego zastosowania literackie. Wykładowi towarzyszyła dyskusja nad wybranymi fragmentami wiersza Z. Herberta.

Zapraszamy na kolejne podróże literackie, tematyka kolejnych warsztatów dostępna jest u pani A. Biernat.

Anna Husarek i Anna Biernat