Uczniowie klasy 4a T4 uczestniczyli w kolejnym seminarium historycznym zorganizowanym przez katowicki oddział IPN . Tym razem tematyka spotkania dotyczyła zbrodni wołyńskiej z 1943 roku oraz wydarzeń z 1768 - zbrodni w Humaniu z okresu konfederacji barskiej. Uczniowie wysłuchali wykładu pana dr. Adama Liska, który przedstawił historyczne i społeczne tło tych wydarzeń oraz dokonał ich porównania. Wykładowca odniósł się również do współczesnych relacji polsko- ukraińskich, a zwłaszcza kwestii nieuznawania przez władze Ukrainy zbrodni wołyńskiej za zbrodnię ludobójstwa popełnioną na przedstawicielach narodu polskiego . W trakcie seminarium uczniowie obejrzeli wystawę „ Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”.

Wystawa przybliżyła uczniom Kresy Wschodnie w aspekcie terytorialnym, wielonarodowym i wielokulturowym , ukazała sytuację ludności kresowej podczas okupacji oraz założenia ukraińskiej polityki narodowościowej i planowane działania nacjonalistów ukraińskich wobec ludności polskiej. Kulminacyjnym punktem tych wydarzeń były masowe mordy na Polakach mieszkających na Wołyniu latem 1943 r. Oprócz bogatego materiału faktograficznego, często bardzo drastycznego, ekspozycja zawierała spisy dziesiątek miejscowości, w których doszło do ludobójstwa.