Podczas dwugodzinnego wykładu 4 grudnia br. w bielskiej bibliotece prof. Katedry Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Ireneusz Gielata zaprezentował Cezarego Barykę jako „bohatera naszych czasów”, rówieśnika, paradoksalnie po stu latach, naszej młodzieży.

Uczniowie Zespołu Szkół „Silesia” wraz ze swoimi kolegami z bielskich liceów mieli okazję zastanowić się nad istotą człowieczeństwa, nad niebezpieczeństwem fascynacji ideologiami, które zagrażają „pojedynczym istnieniom”.

Profesor zachęcał młodzież do refleksji nad własnym system wartości i podkreślał jak zawsze ważne jest uwrażliwienie na drugiego człowieka.