Jubileuszowy rok stulecia odzyskania niepodległości dobiega końca. Społeczność szkolna uczciła naszą odzyskaną Niepodległość uczestnicząc w różnych uroczystościach zorganizowanych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Ale rok 1918 to ważny moment także z innego powodu – wówczas Józef Piłsudski podpisał dekret przyznający prawa wyborcze w nowopowstającym państwie kobietom. Dzięki tej decyzji odrodzona Polska znalazła się w awangardzie krajów wprowadzających to ustrojowe rozwiązanie. Z tej okazji uczennice i uczniowie klas 3at4 i 4at4 wzięli udział w seminarium historycznym poświęconym tym wydarzeniom. W trakcie sesji uczniowie wysłuchali wykładu „Od ruchu sufrażystek do pełni praw wyborczych”, który wygłosił dr hab. Lech Krzyżanowski, pracownik Zakładu Historii Najnowszej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca przedstawił status zawodowy i prawny kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., uczestniczki polskiego życia politycznego oraz główne organizacje kobiece Polski międzywojennej .

Dr Krzyżanowski poruszył również problem tzw. szklanego sufitu na przykładzie udziału kobiet w wykonywaniu zawodu sędziego w II RP. Uzupełnieniem spotkania była dyskusja na temat współczesnego „szklanego sufitu”, czyli niewidzialnej bariery utrudniającej kobietom ( mimo istnienia formalnych i prawnych ścieżek kariery) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce.