Ten znany cytat z „Boskiej komedii” Dantego stał się mottem zajęć warsztatowych w ramach lekcji historii, w której uczestniczyli uczniowie klasy 2 i 4 służb mundurowych. Zajęcia odbyły się na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach, dawnego Królewskiego Pruskiego Więzienia z końca XIX w. Zajęcia prowadzone były przez pracownika katowickiego Oddziału IPN, panią dr Kornelię Banaś. Dr Banaś przedstawiła uczniom historię obiektów więziennych oraz losy osadzonych w nim osób w najbardziej tragicznych dla narodu polskiego czasach - w czasie okupacji hitlerowskiej i w okresie stalinowskim. W latach okupacji zgilotynowano w katowickim więzieniu ponad 500 osób- członków polskich organizacji konspiracyjnych ,a po wojnie władze komunistyczne wykonały ponad 60 wyroków śmierci. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z materiałami źródłowymi ukazującymi więzienie w okresie obu totalitaryzmów, w tym z imiennymi wykazami straconych tam więźniów. Wśród ofiar było wielu mieszkańców z Czechowic i innych miejscowości Podbeskidzia. Dzięki możliwości zwiedzenia wybranych części aresztu (m.in. cele, cele izolacyjne, spacerniak, korytarze, więzienna biblioteka i kaplica), uczniowie mieli możliwość poznania niektórych aspektów pracy funkcjonariuszy służby więziennej a także zapoznać się z warunkami wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności. Wizyta w katowickim więzieniu była nie tylko cenną lekcją historii ale pozwoliła na lepsze uświadomienie konsekwencji odpowiedzialności za czyny karalne.
Jolanta Małysiak, Małgorzata Borgieł