Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki z tej okazji zapraszamy uczniów Zespołu Szkół „Silesia” do udziału w konkursie na najlepszy wiersz o tematyce miłosnej.
Regulamin konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza o tematyce miłosnej. Wiersz nie może być nigdzie wcześniej publikowany. Każdy z uczniów może dostarczyć tylko jeden utwór.
  2. Cele konkursu: rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności, motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami, promocja uzdolnionych literacko uczniów.
  3. Kryteria oceny: piękno słowo, poprawność językowa, poprawna kompozycja językowa, oryginalność i pomysłowość twórcza.
  4. Tekst wiersza opatrzony: imieniem, nazwiskiem i klasą należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać na adresy mailowe: ania.bronowska@poczta.fm lub anndziki@poczta.onet.pl do dnia 06.02.2019r.
  5. Ogłoszenie i publikacja wyników konkursu odbędzie się w dniu 28.02.2019r. na na stronie internetowej biblioteki.
  6. Zwycięzca konkursu otrzyma ocenę celującą (ocenę cząstkową) z języka polskiego.
  7. Uczestnicy konkursu, przekazując wiersze na konkurs, akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie swoich wierszy.
  8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!