Konkurs literacki "Współczesne rozumienie patriotyzmu" w kontekście słów "wolność", "tożsamość", "godność"

Gratulacje dla Martyny Rzepczyńskiej! Wiktorii Ziółkowskiej! Oliwii Laszczak!

Do konkursu ogłoszonego w ramach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakwalifikowano 21 prac. Wszystkie analizowane były pod kątem zgodności z tematem, zawartości merytorycznej, oryginalności treści, poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej. Cieszy fakt, że z zaproponowanych trzech form literackich: rozprawki, eseju i listu, wszystkie znalazły odzwierciedlenie. Piszący eseje i rozprawki, przekonywującymi argumentami udowodnili, że Polacy nadal są patriotami. Adresatami swych, nierzadko kontrowersyjnych, listów uczynili: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Hallera. Uczestnicy konkursu w pełni zrealizowali jego główne cele: kształtowali swe postawy patriotyczne, pogłębiali wiedzę na temat historii Polski i jej bohaterów narodowych, doskonalili język ojczysty poprzez własny proces twórczy.
Bogna Kroker, organizatorka konkursu