Dobiegły końca spotkania z historykiem Jackiem Cwetlerem, muzeologiem, archiwistą, kustoszem Izby Regionalnej, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic.
Zaproszony w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i szkolnej akcji "Polskę kocham i rozumiem", we wszystkich klasach na godzinach wychowawczych przeprowadził cykl wykładów "Bohaterowie Polski Niepodległej" połączony z prezentacją multimedialną. Uczniowie nie tylko mieli okazję poznać sylwetki legionistów z Czechowic - Dziedzic i najbliższych okolic regionu, ale także przeanalizować szlak bojowy oraz porozmawiać na temat ich codziennych trudów, zmagań i sukcesów. Dzięki tym spotkaniom uczniowie przybliżyli sobie także dzieje czechowickiego "Pomnika Wolności" oraz potwierdzili patriotyczne postawy mieszkańców naszego miasta, którzy dla upamiętnienia tych wydarzeń tak licznie włączyli się w jego odbudowę. Jak informuje Urząd Miasta, wciąż jeszcze można dołączyć do grona darczyńców, ponieważ zbiórka na budowę pomnika zakończy się dopiero 31 marca 2019 roku.
Bogna Kroker, organizatorka spotkań