Uczniowie klas drugich i trzeciej w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w branży reklamowej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Celem projektu , nad którym honorowy patronat objęło MEN i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, było wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz postawy solidaryzmu społecznego. Podczas 4 zajęć, z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przygotowanych przez ZUS, uczniowie zostali zapoznani z istotą ubezpieczeń społecznych, poznali zasady polskiego systemu emerytalnego, rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych a także zasady rejestracji firmy i obowiązki przedsiębiorcy. Młode pokolenie nie powinno wchodzić w dorosłe życie bez choćby elementarnej wiedzy o ubezpieczeniach, gdy będzie już pracować czy prowadzić działalność gospodarczą. Projekt był więc okazją, by kształtować świadomość młodych ludzi o tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, nie tylko zawodowego.