Technik informatyk w Zespole Szkół „Silesia” to między innymi:

 • diagnoza oprogramowania,
 • administracja sieciami komputerowymi,
 • projektowanie stron internetowych,
 • tworzenie aplikacji internetowych,
 • projektowanie i tworzenie sieci komputerowych,
 • projektowanie baz danych,
 • instalacja oprogramowania i systemów operacyjnych,
 • korzysta z literatury technicznej,
 • pisanie programów,
 • dobieranie sprzętu do konkretnych sytuacji,

 

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika informatyka,
 • certyfikację w ramach CISCO Akademii,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  • Technikum 4-letnie:
   • 08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
   • 09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
  • Technikum 5-letnie:
   • 02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
   • 03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach,
  • nabycie umiejętności posługiwania się najnowocześniejszym i wysokiej jakości sprzętem, który jest do dyspozycji we wszystkich nowo wyposażonych pracowniach.

 

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika informatyka, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może podejmować pracę jako:

 • grafik komputerowy,
 • administrator sieci,
 • informatyk wsparcia użytkowników,
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • konsultant help desk,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • webmaster

 

Czynności, które absolwent będzie  wykonywał w swojej pracy zawodowej jako technik informatyk, zależeć będzie przede wszystkim od działu informatyki, a także od specyfiki zakładu pracy, w którym znajdzie on zatrudnienie. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele.