Po raz kolejny uczniowie ZS „Silesia” wyjechali na wycieczkę przedmiotową w ramach lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie do Warszawy, by zwiedzić gmach polskiego parlamentu. Zwiedzanie obiektu uczniowie rozpoczęli od podziemnych korytarzy, gdzie obejrzeli wystawę dotyczącą tradycji sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej i obejrzenia makiety przedstawiającej współczesny kompleks budynków sejmowych. Następnie młodzież udała się na galerię sali posiedzeń Sejmu, gdzie odbyły się zajęcia dotyczące historii i współczesności polskiego parlamentu. Uczniowie poznali funkcje Sejmu, zasady pracy posłów i senatorów, kompetencje organów sejmowych oraz jak wygląda proces uchwalania ustaw. Pobyt w stolicy uzupełniło zwiedzanie Rynku Starego Miasta oraz spacer Krakowskim Przedmieściem (Pałac Prezydencki i dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego ) do Placu J. Piłsudskiego , gdzie uczniowie obejrzeli Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej i krzyż upamiętniający I pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski. Wyjazd do Sejmu był okazją do poszerzenia zdobywanej na lekcjach wiedzy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.