Instytucje do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach kryzysowych wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:

 1. Telefon alarmowy: 112
 2. Komisariat Policji w Czechowicach- Dziedzicach – tel. 32 214 88 10
 3. Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Bielsko- Biała ul. Piękna 2 – tel. 33 814 62 21 (profesjonalne usługi psychologiczne, prawne, hostelowe)
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kolejowa 37 – tel. 32 215 44 09
 5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach ul. Traugutta 11 – tel. 32 215 22 20
 6. Sąd Rodzinny III Wydział Rodzinny i Nieletnich – Pszczyna ul. Bogedaina 8 – tel. 32 210 21 44 wew. 29 kuratorzy sądowi
 7. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Legionów 81- tel. 32 21527 73
 8. Zespół ds. Pracy socjalnej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Mickiewicza 19, tel. 32 215 30 60
 9. Pomoc w sytuacjach Cyberprzemocy Helpline.org.pl – 800 100 100
 10. „Niebieska Linia” - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – tel. 800120002 – całodobowy
 11. Fundacja „Dajmy Dzieciom Siłę” - tel. 22 616 02 68
 12. Zgłaszanie nielegalnych treści online – anonimowy punkt kontaktowy: dyżurnet.pl
 13. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, B-B ul. Sobieskiego 83 - tel.33 82 84 074
 14. Poradnia Zdr. Psychicznego dla osób dorosłych B-B, ul. Olszówki 102 tel. 33 814 91 96 wew. 135
 15. Śląski Ośrodek Fundacji PRAESTERNO w B-B, Pl. Fabryczny 3 - tel.33 816 59 16 (bezpłatne porady psychologiczne, młodzieżowe grupy wsparcia)
 16. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji uzależnień „NADZIEJA”: – Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży :  B-B, ul. Barkowska 167C -      33 816 07 67   (grupy terapeutyczne i porady konsultacyjne )   -Poradnia-Punkt konsultacyjny „Nadzieja”- B-B, ul. Stojałowskiego 19 - tel.725 030 122
 17. Miejski Ośrodek Leczenia uzależnień B-B ul.Mostowa1 tel.33 822 79 83
 18. Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia B-B ul. Mostowa 1 - tel.33 812 30 42