Informacja o zakwalifikowaniu uczestników nie będzie podawana do publicznej wiadomości.

Po okresie rekrutacji informacji o zakwalifikowanych osobach na kurs prawa jazdy kat. B w czerwcu 2019 udziela koordynator projektu p. Sylwia Pochopień-Ciaciura pok.  35.