W dniu 5 czerwca 2019r. odbędzie się Dzień Szkoły bez Przemocy w Zespole Szkół „Silesia”. W ramach obchodów młodzież weźmie udział w zajęciach warsztatowych na temat: „Agresja w domu, w szkole czy grupie rówieśniczej” z Panem Dariuszem Pietrkiem ze Śląskiego Centrum Profilaktyki. Dla uczniów chętnych odbędą się zajęcia Boot Camp w terenie z Panią Elżbietą Zarębską. Młodzież obejrzy również film poruszający tematykę przemocy rówieśniczej, natomiast wychowawcy otrzymają scenariusze do przeprowadzenia lekcji wychowawczych.

Harmonogram:

05.06.2019r. (mała sala konferencyjna s.9)

Warsztaty na temat agresji:
8.00 -8.45 – klasa 1aT4
8.55 – 9.40 – klasa 2bT4
9.50 – 10.35 – klasa 2aT4
10.45 – 11.30 – klasa 3aT4

Trenig Boot Camp: (orlik)
11.45 – 12.30 – chętni uczniowie (wcześniej zgłoszeni do Pana M.Maławego lub Ł.Podkańskiego)

06.06.2019r. (mała sala konferencyjna s.9)

Film:
klasa 1aT4 – 9.50 -11.30 (3,4 lekcja)