KOMPETENTNI ZAWODOWI

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacynego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W dniach od 3 do 12 czerwca 2019r. trwa rekrutacja uczniów do projektu pn.: „Kompetentni zawodowi”  

dotyczy szkoły objętej projektem:

Zespół Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach,

Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów PODDZIAŁANIE 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Projekt jest skierowany do uczniów i absolwentów w/w szkoły.

rekrutacja dotyczy:

ZADANIA NR 4 Realizacja praktyk i staży zawodowych u pracodawców dla uczniów ZS „Silesia”  w tym:

  • Realizacja praktyk/staży zawodowych u pracodawcy: Akces Brunon Kieloch – zawód technik organizacji reklamy 150h – 2 uczniów w ciągu 3 lat (6 uczniów) – OCENA Z PRZEDMIOTU :  ORGANIZACJA SPRZEDAŻY REKLAMY
  • Realizacja praktyk/staży zawodowych u pracodawcy: Akces Brunon Kieloch – zawód technik elektryk 150h – 2 uczniów w ciągu 3 lat (6 uczniów)- OCENA Z PRZEDMIOTU: MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
  • Realizacja praktyk/staży zawodowych u pracodawcy: Kolnet – zawód technik informatyk 300h – 3 uczniów w ciągu 3 lat ( 9 uczniów)- OCENA Z PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
  • Realizacja praktyk/staży zawodowych u pracodawcy: Media Target – zawód technik organizacji reklamy 300h – 6 uczniów w ciągu 3 lat ( 18 uczniów) – OCENA Z PRZEDMIOTU :  ORGANIZACJA SPRZEDAŻY REKLAMY

Rekrutacja dotyczy uczniów i absolwentów kierunków:

technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik elektryk.

Kryteria kwalifikacyjne:

  • ocena z przedmiotu jak wyżej,
  • w przypadku uczniów o identycznych ocenach o kolejności na listach będzie decydował alfabet.

Dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy do projektu załącznik nr 1b do Regulaminu (dokumenty dostępne na stronie szkoły).

Ogłoszenie wyników: 14 czerwca 2019r.

Uwaga!

Uczniowie, którzy brali udział w projekcie w roku szkolnym 2018/2019 również muszą złożyć ponownie dokumenty rekrutacyjne załącznik 1b do Regulaminu,

Dokumenty należy składać u koordynatora projektu pok. 35 w  nieprzekraczalnym terminie do 12 czerca br.

Więcej informacji na stronie szkoły w zakładce menu/kompetentni zawodowi, link poniżej:

http://www.zssilesia.edu.pl/index.php/start/kompetentni-zawodowi 

Staże zawodowe są płatne (150 godz. stażu = 1 600zł)!!!