W kwietniu w naszej szkole odbyły się po raz kolejny „Szkolne Dni Promocji Zdrowia” w ramach, których odbyły się warsztaty pt. „Keep calm and no stress” dla klas maturalnych przeprowadzone przez Panią Klaudię Putkowską z Uniwersytetu SWPS z Katowic.

Miały również miejsce zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas drugich przeprowadzone przez ratowników medycznych z Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

W dniu 5 czerwca w ramach ogólnopolskiej akcji „ Dnia Szkoły bez Przemocy” odbyły się warsztat dla wszystkich uczniów na temat „Agresja - w  domu, szkole czy w  grupie rówieśniczej – co w zamian ?”.

Uczniowie klasy pierwszej obejrzeli film na temat przemocy rówieśniczej pt. „Nasza klasa”. Wychowawcy otrzymali scenariusz lekcji wychowawczej na temat „Jak sobie radzić z przemocą i agresją w naszej szkole?”

W ramach lekcji z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa uczniowie zostali zapoznani przez Pana Łukasza Podkańskiego z mechanizmami zjawiska stresu oraz sposobami radzenia sobie z nim.  Podsumowaniem wydarzenia było przeprowadzenie ankiety dotyczącej zjawiska przemocy w naszej szkole.

Zajęcia miały na celu wypracowanie sposobów ograniczenia zjawiska przemocy w szkole oraz pogłębienie świadomości sytuacji ofiary i świadka przemocy.