Tak brzmiał temat dwugodzinnych zajęć z języka polskiego, który realizowany był w ramach ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie" 2019. Uczniowie klas: 1aT5, 2aT4 i 3bT4 wysłuchali tekstu noweli H. Sienkiewicza "Sachem", a następnie dokonali jej analizy i interpretacji. Zajęcia prowadzone były zgodnie z założonymi celami: tolerancja dla innych kultur, szacunek dla drugiego człowieka, obrona tożsamości narodowej, pamięć o losach narodu, z którego się pochodzi.
Bogna Kroker