W minionym tygodniu uczniowie pierwszej i trzeciej klasy kierunku „FOTOGRAFIA” uczestniczyli w wystawie zdjęć zatytułowanej „Książęcy dwór w obiektywie”. Unikatowe zdjęcia prezentujące życie w arystokratycznej posiadłości zebrano i pokazano w Stajniach Książęcych w Pszczynie. Widzimy na nich członków rodziny Hochbergów i ich arystokratycznych gości, a także zamek w Pszczynie z jego wytwornymi wnętrzami, o których niemiecki premier i kanclerz II Rzeszy książę Bernhard von Bülow pisał, że są „urządzone z orientalnym przepychem”.
Jeden z istotnych wątków wystawy koncentruje się na życiu i organizacji służby oraz na tym, co działo się za kuchennymi drzwiami. Na fotografiach upamiętnione zostały nie tylko wnętrza, ale również personel książęcy, w tym pokojówki, lokaje, pracownicy kuchni. Nie zabrakło też zdjęć parku zamkowego i znajdujących się tam obiektów małej architektury. Udokumentowano także wystawne polowania. Najsłynniejsze z nich urządzano na żubry. Uczestniczył w nich często cesarz Wilhelm II.
Relacje książęcego dworu z tętniącym życiem miastem i okolicznymi wioskami ilustrują zdjęcia ich mieszkańców. Wiele z nich ma charakter rodzajowy i przedstawia pełne kolorytu sceny z jarmarków lub przyjazdu obwoźnej menażerii. Autorem wielu zdjęć jest Louis Hardouin, francuski szef kuchni Hochbergów. Fotografią zajmowała się także sama księżna Daisy, samodzielnie wywołując zdjęcia w zaaranżowanej na terenie posiadłości pracowni.