Po raz kolejny uczniowie ZS „Silesia” przystępują do realizacji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Projekt przeprowadzony zostanie w klasie II technikum w ramach lekcji podstawy przedsiębiorczości. Celem projektu jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w wykładach w Wyższej Szkole Finansów i Prawa, gdzie wysłuchali prelekcji dyrektora Oddziału ZUS w Bielsku- Białej , pana Marka Magiery i Prodziekana WSFiP dra inż. Adama Żabki. Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia dotyczące historii ubezpieczeń społecznych i funkcjonowania obecnego systemu. Wykładowcy wyjaśniali słuchaczom, skąd biorą się pieniądze na przyszłą emeryturę, jakie znaczenie ma legalne zatrudnienie, jakie świadczenia przysługują ubezpieczonym , jakie są konsekwencje nieodprowadzania składek oraz od czego zależy wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Wykłady były uzupełnieniem treści projektowych, które realizowane będą na zajęciach lekcyjnych.