Kolejne spotkanie Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu odbędzie się
w dniu 05.12.2019r. o godzinie 1230 w gabinecie pedagoga szkolnego s.11
Zapraszamy również wszystkie chętne osoby, które chciałby włączyć się w działania na rzecz szkoły oraz lokalnego środowiska.
ZAPRASZAMY

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU