W listopadzie grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w sesji popularnonaukowej poświęconej twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, zorganizowanej w Roku Pisarza przez Katedrę Polonistyki ATH i Bielską Bibliotekę Pedagogiczną.

Uczniowie wysłuchali wykładu prof. M. Bernackiego na temat „Innego świata” oraz ciekawej analizy i interpretacji opowiadania pt. „Most” wykonanej przez prof. A. Węgrzyniak. Następnie wzięli udział w dyskusji na temat ponadczasowej problematyki zawartej w dziełach autora. Prof. M. Bernacki zachęcał młodzież do czytania tekstów Grudzińskiego i refleksji „nad ludzką naturą zdolną do okrucieństwa i zbrodni, ale także do największego poświęcenia dla innych” (prof. M Bernacki).

AB