Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym Piórem i Pazurem 2020 „Prawa Człowieka”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół  podstawowych i średnich oraz dorosłych amatorów pięknego pisania (nauczycieli i rodziców uczniów). Jego celem jest zarówno rozpowszechnienie sztuki kaligrafii, jak również rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz promowanie czytelnictwa.

Zadanie konkursowe polega na pięknym przepisaniu jednego z artykułów „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” oraz ozdobieniu tekstu iluminacjami, inicjałem lub bordiurą (kartka formatu A3 jednostronnie). Niedozwolone jest korzystanie z korektorów, prace powinny być napisane  stalówką w obsadce lub piórem wiecznym – czarnym lub granatowym atramentem.

Szczegółowych informacji o konkursie i terminie oddania prac udziela p. A. Biernat i p. M. Knap(biblioteka szkolna).