Dziękujemy wszystkim uczniom wrażliwym na potrzeby innych ludzi, którzy wykazali się empatią i przyłączyli się do akcji „Wylosuj Anioła”.