Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy przyłączyli się do zbiórki artykułów na rzecz schroniska „Reksio” w Bielsku- Białej. Szczególne podziękowania składamy wolontariuszkom z naszej szkoły Jadwidze Zyzańskiej i Karolinie Gluzie.

Dziękujemy wszystkim za okazane serce.