Przypominamy jednak, że 25 maja zostały otwarte filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Konieczne jest jednak wcześniejsze umówienie wizyty, posiadanie maseczki i rękawiczek. Nie ma wolnego dostępu do zbiorów, zwracane egzemplarze poddawane są kwarantannie. Czytelnicy proszeni są o przygotowanie listy książek, które chcą wypożyczyć, zaś termin już wypożyczonych przed 12 marca książek został przedłużony aż do odwołania.

MBP poinformowała też, że dwie placówki zostały zlikwidowane: Filie: ul. Zamkowa i ul. Mazańcowicka. Filia Nr 10, ul. Węglowa – do 30 czerwca przyjmuje tylko zwroty.

Działają:
Filia Nr 3, ul. Legionów 187, Czechowice-Dziedzice,
Filia Nr 7, ul. Wapienicka 1, Ligota Centrum,
Filia Nr 8, ul. Miliardowicka 64, Ligota Miliardowice,
Filia Nr 9, ul. Gminna 4, Zabrzeg,
Filia Nr 5, ul. Czyża 2, Bronów.

Informacje o ewentualnych zmianach w działaniu Biblioteki Szkolnej – terminach i sposobie zwrotu wypożyczonych książek – zostaną przesłane uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.